0:00
0:00

0:00

Bartosz Cichocki
Polski historyk, specjalista w zakresie zagadnień rosyjskich, od 2017 podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki wschodniej i polityki europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od lutego 2018 przewodniczący zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem.