Grzegorz Czelej
senator PiS, doktor nauk medycznych