Igor Kiriłłow

Szef wojsk ochrony radiochemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych FR