0:00
0:00

0:00

Józef Pilch
2009–2010 przewodniczący Rady Miasta Krakowa, od 2015 wojewoda małopolski