0:00
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.