Krzysztof Bukiel
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.