0:00
0:00

0:00

Krzysztof Bukiel
Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.