0:00
0:00

0:00

Maciej Szczepaniak
Ks. Maciej Szczepaniak - rzecznik kurii poznańskiej