0:00
0:00

0:00

Marek Korgul
Ks. dr Marek Korgul, Sekretarz Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski