0:000:00

0:00

Mirosław Sitarz
ksiądz, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim