0:00
0:00

0:00

Mirosław Sitarz
ksiądz, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim