0:00
Mirosław Sitarz
ksiądz, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim