0:000:00

0:00

Andrzej Dziadzio
konstytucjonalista, członek zespołu ekspertów pracującego nad propozycjami zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym, zespół powołał marszałek Sejmu Marek Kuchciński