Przemysław Tejkowski

Aktor telewizyjny i teatralny.