0:00
0:00

0:00

Tomasz Czajka
Programista, wielokrotny zwycięzca zawodów informatycznych. Mistrz świata w programowaniu zespołowym 2003. Pracownik firm SpaceX i Google.