0:00
0:00

0:00

Wanda Zwinogrodzka
Polska krytyczka teatralna i literacka[1]. Od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.