0:00
Włodzimierz Bernacki
politolog, profesor UJ, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Pełnomocnik Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.