0:00
0:00

0:00

Włodzimierz Bernacki
politolog, profesor UJ, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Pełnomocnik Rządu do spraw monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki.