0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: 25.01.2023 Warszawa , ulica Wiejska . Sejm . Przewodniczacy Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Swirski podczas posiedzenia Komisji Kultury i Srodkow Przekazu . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl25.01.2023 Warszawa ...

„Przed chwilą wysłałem do KRRiT pismo w sprawie środków abonamentowych. Wstrzymywanie ich przekazywania spółkom ma wyłącznie tło polityczne, jest bezprawne i niezgodne z interesem odbiorców” – mówi OKO.press Krzysztof Luft, członek Rady Programowej TVP S.A. – Nieodpowiedzialne decyzje regulatora rynku mogą prowadzić do katastrofy finansowej całego tego sektora. Jako były członek KRRiT nie mogę wyjść ze zdumienia, że obecni członkowie tego organu, konstytucyjnie odpowiedzialni za rynek mediów, chcą brać na swoje sumienie konsekwencje takich działań".

Przypomnijmy, 5 lutego 2024 likwidator TVP Daniel Gorgosz wezwał Macieja Świrskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do zapłaty kwoty w wysokości blisko 38,8 mln zł tytułem wpływów z opłat abonamentowych. Do komunikatu dołączono przedsądowe wezwanie do zapłaty. Było to już drugie pismo w tej sprawie. Pierwszy raz o „natychmiastowe” przekazanie środków, Gorgosz apelował 24 stycznia.

W odpowiedzi, przewodniczący KRRiT podtrzymał stanowisko Rady, zgodnie z którym wypłata wpływów z abonamentu nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia spółek mediów publicznych w stan likwidacji.

Poniżej publikujemy cały list Lufta do szefa KRRiT Macieja Świrskiego.

„KRRiT ściga osoby, które nie płacą abonamentu, a jak się okazuje, jednocześnie odmawia przekazywania go mediom publicznym. To jest granda, a nie działanie w interesie płatników abonamentu i odbiorców mediów, na którego straży KRRiT ma obowiązek stać” – dodaje Luft.

Luft do Świrskiego: Decyzje KRRiT mogą prowadzić do katastrofy finansowej całego sektora mediów publicznych

Szanowny Pan Maciej Świrski

Przewodniczący KRRiT, Członkowie KRRiT

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo

Z niepokojem i zdziwieniem przyjąłem decyzję KRRiT, dotyczącą nieprzekazywania spółkom mediów publicznych środków abonamentowych. KRRiT ma zawarte ze spółkami porozumienia, na mocy których zobowiązała się do przekazywania środków abonamentowych na realizację przewidzianych w nich przedsięwzięć. W październiku 2023 spółki zostały poinformowane o terminach wypłat i o ich prognozowanej wysokości. Rada nie ma prawa przetrzymywania tych środków – nie jest przecież ich właścicielem, a jedynie ma za zadanie ich zbieranie (co zlecone jest Poczcie Polskiej), a następnie rozdzielanie i przekazywanie spółkom.

Nie ma najmniejszej podstawy prawnej do powstrzymywania przekazywania środków abonamentowych spółkom. KRRiT nie ma bowiem żadnego prawa do kwestionowania obecnego statusu spółek i umocowania osób je reprezentujących – może to zrobić jedynie niezawisły Sąd i do czasu jego orzeczenia obowiązują w tych sprawach decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomijając już fakt, że w odniesieniu do części rozgłośni, sądy już podjęły decyzje o wpisaniu do rejestru ich nowego statusu oraz reprezentacji, a pomimo to one również są przez KRRiT pozbawione należnych im rat środków abonamentowych.

Jako członek Rady Programowej TVP nie mogę nie zauważyć, że nie przekazując spółkom środków abonamentowych, KRRiT nie tylko działa bezprawnie, ale przede wszystkim uniemożliwia radiofonii i telewizji publicznej wykonywanie jej misyjnych zadań oraz realizowanie oczekiwanych przez odbiorców programów.

Co więcej, te nieodpowiedzialne decyzje regulatora rynku mogą prowadzić do katastrofy finansowej całego tego sektora. Zwłaszcza byt rozgłośni regionalnych Polskiego Radia może być takim działaniem zagrożony, już w nieodległej perspektywie. Jako były członek KRRiT nie mogę wyjść ze zdumienia, że obecni członkowie tego organu, konstytucyjnie odpowiedzialni za rynek mediów, chcą brać na swoje sumienie konsekwencje takich działań.

W uchwale nr 40 /2024 z dnia 7 lutego 2024 r. o wstrzymaniu przekazywania spółkom abonamentu KRRiT powołuje się m.in. na „Art. 6 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, przewidujący, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży m.in. interesu odbiorców usług medialnych”. W tym wypadku widzów wnoszących opłaty abonamentowe. To oni są najbardziej uprawnieni do tego, aby żądać od KRRiT przekazania tych pieniędzy spółkom, bo to są ich pieniądze, a nie Przewodniczącego i trzech członków KRRiT, którzy przegłosowali tę uchwałę.

Zwracam się do Państwa nie tylko jako ekspert i członek Rady Programowej TVP, ale także jako obywatel – płatnik abonamentu radiowo-telewizyjnego. Nie dalej jak w grudniu 2023, tak jak w poprzednich latach, opłaciłem abonament za cały rok 2024 w wysokości 294 zł 90 gr (potwierdzenie w załączniku) i nie życzę sobie, aby KRRiT te środki przetrzymywała – wpłaciłem je po to, aby telewizja i rozgłośnie publiczne miały możliwość realizowania swoich programów, których jestem odbiorcą. Dlatego domagam się natychmiastowego ich przekazania spółkom.

Chcę też Państwu przypomnieć, że za pośrednictwem Poczty Polskiej, KRRiT „ściga” osoby, które nie płacą abonamentu, a jak się okazuje, jednocześnie odmawia przekazywania go mediom publicznym. Proszę wybaczyć mocne słowo, ale to jest granda, a nie działanie w interesie płatników abonamentu i odbiorców mediów, na którego straży, KRRiT ma obowiązek stać.

Krzysztof LUFT

Członek Rady Programowej TVP S.A.

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Programowej TVP, Pan Wojciech Skurkiewicz

Sekretarz Rady Programowej TVP, Pan Jacek Żurawski

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze