Ma być 500 zł na każdą krowę, to nie żałujmy nauczycielom - dyrektorka szkoły rozmawia z rolnikiem
Ewa Radanowicz w jednej z pracowni swojej szkoły. Na ścianie za nią na półkach popiersia z gispu
fot. archiwum własne Ewy Radanowicz

Ma być 500 zł na każdą krowę, to nie żałujmy nauczycielom – dyrektorka szkoły rozmawia z rolnikiem