0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...

W głosowaniu, w którym nie uczestniczyło kilkudziesięciu posłów opozycji, Sejm odrzucił społeczny projekt liberalizujący aborcję, a do dalszych prac przyjął projekt ograniczający możliwość przerywania ciąży.

Sejm uchwalił nowy Kodeks Wyborczy, który ogranicza do dwóch kadencje prezydentów miast, daje większy wpływ politykom i więcej uprawnień ministrowi spraw wewnętrznych w kwestii składu Państwowej Komisji Wyborczej i wyboru komisarzy wyborczych.

Jesienią 2015 roku życie publiczne w Polsce nabrało gwałtownego przyspieszenia. Zwycięski w wyborach obóz polityczny, choć realnie zdobył poparcie około 20 proc. obywateli i nie ma mandatu do zmian konstytucyjnych, rozpoczął z impetem gruntowną przebudowę państwa polskiego. Jej kierunek to cała wstecz w stosunku do przemian podjętych w 1989 roku. Z asystą prezydenta rząd PiS podjął energiczny marsz do tyłu.

Przekreśla zasadę podziału władz, dziesiątkuje armię i dyplomację, a z telewizji publicznej uczynił instrument propagandy. System szkolny cofa do epoki Edwarda Gierka, ingeruje w muzea i teatry, chce przejąć polityczną kontrolę nad sądami i ukrócić samodzielność samorządów.

Odrzuca reguły demokracji liberalnej wypracowane we wspólnocie euroatlantyckiej. W rezultacie odpycha Polskę od centrum cywilizacji Zachodu, kieruje nas na peryferie, do szarej strefy pomiędzy Europą a Rosją.

Bombardowani niemal codziennie informacjami o kolejnych ustawach podporządkowujących sądy władzy politycznej, dymisjach generałów i projektach „polonizacji”, czyli poddania kontroli rządu tej czy innej sfery życia publicznego, z trudem nadążamy za biegiem spraw, próbując zrozumieć dokąd to wszystko zmierza. Stąd pomysł kroniki mającej być kalendarium tzw. dobrej zmiany, lakonicznym zapisem podejmowanych przez rząd PiS działań i ich często równie bulwersujących uzasadnień.

Nie będzie to oczywiście zapis kompletny. Kronika to autorski wybór wydarzeń i opinii, które ilustrują wielkie przestawianie zwrotnicy na torze, po którym Polska poruszała się od 1989 roku. Obserwowany „na żywo” przebieg tej operacji uzupełniam sięgając do jej początku – wyborów parlamentarnych 2015.

Toteż mój kronikarski zapis składa się z dwóch ścieżek – współczesnej i historycznej, pokazującej na zasadzie retrospekcji minione etapy rozpoczętej po wyborach 2015 roku eskapady, o których często już nie pamiętamy.

W roli kronikarza wykorzystuję zarówno swoje doświadczenie dziennikarskie (w tym 12 lat pracy w „Rzeczpospolitej”), jak warsztat historyka. Sporo aspektów „dobrej zmiany” przypomina ludziom starszej daty realia życia w PRL.

Mam wszelako mocną nadzieję, że jeśli nawet historia się powtarza, to tylko jako farsa.

Jan Skórzyński

NOTA BIOGRAFICZNA

Jan Skórzyński (ur. 1954) jest historykiem i politologiem, profesorem Collegium Civitas, gdzie wykłada historię XX wieku.

Uczestnik ruchu opozycyjnego w PRL, był jednym z założycieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 13 grudnia 1981 roku został internowany. Jako dziennikarz pracował w redakcjach „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Solidarność”, „Spotkań” i „Rzeczpospolitej”. W latach 2000-2006 był I zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus”.

Wydał szereg książek o najnowszej historii Polski, m.in. Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989 (1996), System Rywina czyli druga strona III Rzeczpospolitej (red., 2003), Od Solidarności do wolności (2005), Rewolucja Okrągłego Stołu (2009), Zadra. Biografia Lecha Wałęsy (2009). Siła bezsilnych. Historia Komitetu Obrony Robotników (2012), Krótka historia Solidarności 1980-1989 (2014). Redaktor naczelny pisma „Wolność i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” oraz trzytomowego słownika biograficznego Opozycja w PRL. Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Piątek 12 stycznia. Kowalczyk: Polska będzie respektować zalecenia Trybunału Sprawiedliwości UE

Nowy minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewnił, że Polska dostosuje się do zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, aby zatrzymać wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej. Z wyjątkiem wycinki dla bezpieczeństwa ludzkiego – podkreślił minister w programie III Polskiego Radia.

Piątek 12 stycznia. Dymisja szefa SKW

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotr Bączek podał się do dymisji. Będzie doradcą nowego ministra obrony Mariusza Błaszczaka – poinformował portal niezależna.pl. Bączek był jednym z najbliższych współpracowników Antoniego Macierewicza, członkiem Komisji Weryfikacyjnej WSI w latach 2006-08. Był też doradcą parlamentarnego zespołu ds. katastrofy smoleńskiej. Funkcję szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego pełnił od listopada 2015 roku.

Piątek 12 stycznia. Przewodniczący KRS rezygnuje

Sędzia Dariusz Zawistowski zrezygnował z funkcji przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. W swoim oświadczeniu napisał, że zrzeka się tej funkcji „z dniem 15 stycznia 2018 roku poprzedzającym wejście w życie przepisów ustawy z 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o KRS, które w ocenie KRS uznane zostały za niezgodne z Konstytucją RP” – poinformowała PAP.

Czwartek 11 stycznia. Macierewicz na czele podkomisji smoleńskiej

Antoni Macierewicz został powołany przez ministra obrony Mariusza Błaszczaka na przewodniczącego podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. „Nie ma wątpliwości co do tego, że jak najszybciej musimy doprowadzić do wyjaśnienia, jak do tej zbrodni doszło. Musimy jasno postawić odpowiedzialność za śmierć […] polskich dwóch prezydentów, całego niemal Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wszystkich wojskowych, którzy dowodzili rodzajami sił zbrojnych, Ani Walentynowicz i innych wielkich postaci polskiego życia publicznego, którzy polegli pod Smoleńskiem” – powiedział Macierewicz w Telewizji Trwam. „Nie wolno nam dopuścić do tego, by ta zbrodnia uszła płazem, by naród się nie dowiedział, kto jest odpowiedzialny i by ci odpowiedzialni, nawet jeżeli wymiar sprawiedliwości Polski nie będzie mógł ich dosięgnąć, by nie zostali jasno wskazani i pokazani całemu światu, bo tak wielka tragedia, jaka dotknęła wówczas naród polski, jest tragedią także całego wolnego świata […]”. Polska nigdy „nie przechodzi do porządku dziennego nad próbą zniszczenia jej fundamentów i podstaw” – oświadczył były minister.

Czwartek 11 stycznia. Ustawa zmieniająca Kodeks wyborczy uchwalona

Sejm przyjął w nocy poprawki Senatu do ustawy zmieniającej Kodeks wyborczy i ustawy samorządowe. Przywrócono głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększono uprawnienia Państwowej Komisji Wyborczej w kwestii powoływania komisarzy wyborczych i szefa Krajowego Biura Wyborczego. Nowa ustawa wprowadza limit dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast od wyborów samorządowych w 2018 roku. Przepis ten nie dotyczy, jak podkreślono, „wybrania na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Kadencja rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich wynosić będzie pięć lat. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców. Kadencja obecnej Państwowej Komisji Wyborczej ma wygasnąć po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Zostanie ona obsadzona w nowy sposób – siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm. Dotąd członkowie PKW delegowani byli przez Trybunał Konstytucyjny, Naczelny Sąd Administracyjny i Sąd Najwyższy – informuje PAP.

Środa 10 stycznia. Projekty ustaw aborcyjnych w Sejmie

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu projekt ustawy liberalizującej przerywanie ciąży zgłoszony przez społeczny komitet Ratujmy Kobiety 2017. Przyjął natomiast i skierował do dalszych prac w komisji sejmowej projekt Komitetu Obywatelskiego "Zatrzymaj Aborcję", który przewiduje zakaz przerywania ciąży w sytuacji ciężkiego uszkodzenia płodu. Pod projektem zebrano ok. 830 tys. podpisów. O jego przyjęcie apelował Episkopat Kościoła katolickiego.

Środa 10 stycznia. Kara dla TVN uchylona

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji „po zapoznaniu się ze stanowiskami strony społecznej oraz dodatkowych analizach i argumentach przedstawionych przez zainteresowaną stronę” uchylił decyzję z dnia 11 grudnia 2017 roku o nałożeniu kary na spółkę TVN SA. – poinformowała KRRiT. Karę w wysokości blisko 1,5 mln zł nałożono na nadawcę programu TVN24, za sposób relacjonowania wydarzeń w Sejmie i przed Sejmem z grudnia 2016 roku. Według Krajowej Rady nadawca naruszył przepisy ustawy o radiofonii i telewizji poprzez „propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu”.

Środa 10 stycznia. Kaczyński: chwała tym, którzy walczyli o prawdę na czele z Antonim Macierewiczem

W trakcie tzw. miesięcznicy smoleńskiej Jarosław Kaczyński oznajmił: „Jestem przekonany, że w 2018 roku dojdziemy do celu i marsze przestaną już być potrzebne” – mówił prezes PiS. „To było i w dalszym ciągu jest wielkie dzieło, jeszcze niedokończone, ale sądzę, że już niedługo będziemy mogli powiedzieć, że ten finał nastąpił. Chwała tym, którzy stali tutaj z krzyżem, chwała tym, którzy walczyli o prawdę na czele z Antonim Macierewiczem” – powiedział. Kaczyński. „Nasza droga, droga, o której już powiedziałem – naprawy Rzeczypospolitej, dobrej zmiany, czasem ze względu na okoliczności jest kręta. Ale to, o co was dzisiaj proszę i proszę tych wszystkich, którzy nas widzą i słuchają - to zaufanie. Ufajcie! Ufajcie, że idziemy drogą w tym samym kierunku, że ten kierunek nie ulegnie najmniejszej zmianie, że dojdziemy do celu, że będziemy mieli nową, prawdziwie nową, prawdziwie niepodległą, prawdziwie godną, prawdziwie silną Polskę”.

Środa 10 stycznia. Legutko: politycy UE umysłowo niezdolni do dostrzeżenia rzeczywistości

Europoseł PiS Legutko w wywiadzie dla portalu wPolityce stwierdził: „Nie istnieje coś takiego jak dialog w UE, to zawsze jest dyktat głównego nurtu, który podejmuje decyzje i o niczym nie chce rozmawiać z tymi, którzy mają inne zdanie. Zastanawiałem się nad kontaktami, jakie do tej pory miałem z Timmermansem i nadal nie mam odpowiedzi na pytanie czy jest on – i inni politycy – umysłowo niezdolni do dostrzeżenia rzeczywistości. Jeżeli pewne informacje odbijają się od ich umysłów, to znaczy, że oni są tak ideologicznie sformatowani, że nie są w stanie zaabsorbować niektórych informacji? Czy to jest cynizm? Doskonale wiedzą, co się dzieje, ale ta walka z krajami dysydenckimi w Europie Środkowej, to dobry sposób na nieformalne rozszerzenie kompetencji KE. A także na wzmocnienie retoryki federalistycznej i centralistycznej oraz chęć wyciszenia potencjalnego źródła spluralizowania UE. Widać bowiem, że Europa Wschodnia powoli zaczyna upodmiotawiać się, do czego oni nie chcą dopuścić”.

Wtorek 9 stycznia. Pawłowicz: czekamy na Wasz powrót…

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz napisała na Facebooku: „Panom Ministrom Janowi SZYSZKO, Witoldowi WASZCZYKOWSKIEMU i niezłomnemu Antoniemu MACIEREWICZOWI, których – niestety - służby i lewactwo znowu pokonały, za ich służbę Polsce, moi Wyborcy i ja - DZIĘKUJEMY! Czekamy na Wasz powrót do służby Naszej Ojczyźnie...”.

Wtorek 9 stycznia. Dymisje i nominacje w rządzie

Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał ze stanowisk szefa MON Antoniego Macierewicza, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, ministra środowiska Jana Szyszko i ministra cyfryzacji Annę Streżyńską.

Nowymi członkami Rady Ministrów zostali: Joachim Brudziński – szef MSWiA, Teresa Czerwińska – minister finansów, Jacek Czaputowicz – szef MSZ, Jerzy Kwieciński – minister inwestycji i rozwoju, Łukasz Szumowski – minister zdrowia, Jadwiga Emilewicz – minister przedsiębiorczości i technologii. Nowym szefem MON został Mariusz Błaszczak, na funkcję ministra środowiska powołany został Henryk Kowalczyk.

Podczas uroczystego wręczania nominacji rządowych przez prezydenta Andrzeja Dudę nieobecny był prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wtorek 9 stycznia. Sakiewicz: nie zagłosuję już na Dudę

Kilka godzin po udzieleniu wywiadu w radiu PR24 Antoni Macierewicz został zdymisjonowany ze stanowiska ministra obrony. Tomasz Sakiewicz ocenił, że wielu wyborców PiS jest oburzonych odwołaniem Macierewicza. „Może pan prezydent powinien odebrać te telefony, przeczytać SMS i tweety ludzi oburzonych i zrozpaczonych, ponieważ ci ludzie zaczynają prezydenta zaliczać do tych samych kategorii co Lecha Wałęsę” – mówił naczelny „Gazety Polskiej”. „Decyzja w sprawie Macierewicza nie ma żadnego uzasadnienia” – stwierdził. Jego zdaniem, Macierewicz „gwarantował swoją osobą troskę o to, że zostanie sprawa smoleńska wyjaśniona, a teraz nie usłyszeliśmy ani słowa. Pewnie na Kremlu panuje duża radość z tej decyzji”. Sakiewicz oświadczył, że z powodu dymisji Macierewicza nie będzie głosował na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich.

Wtorek 9 stycznia. Macierewicz nadal wybiera się do USA

Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział rano w radio PR24, że głównym tematem rozmów z przedstawicielami administracji amerykańskiej podczas jego wizyty zaplanowanej na 17 stycznia będzie wzmocnienie flanki wschodniej oraz wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Poniedziałek 8 stycznia. Duda – Macierewicz: studzenie nastrojów

Maciej Małecki z Kancelarii Premiera oświadczył, że w stosunkach pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą i jego współpracownikami a ministrem obrony Antonim Macierewiczem następuje „studzenie nastrojów”. Według Małeckiego „widać było, że relacje w pewnym momencie miały pewną temperaturę, ale myślę, że to jest na najlepszej drodze do wypracowania modelu współpracy między Ministerstwem Obrony Narodowej a Pałacem Prezydenckim i prezydentem jako zwierzchnikiem sił zbrojnych” – poinformowała PAP.

Poniedziałek 8 stycznia. Ziobro odwołuje prezesów sądów

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie i prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach – poinformował PAP. Prezesów zmieniono też w trzech sądach rejonowych w Poznaniu i Nowym Mieście Lubawskim.

Niedziela 7 stycznia. Macierewicz wybiera się do USA

Rzeczniczka MON płk Anna Pęzioł-Wójtowicz oznajmiła, że minister obrony Antoni Macierewicz uda się 17 stycznia z wizytą do USA i że spotka się tam z nim doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego gen. Herbert McMaster. Rozmowy miały dotyczyć kwestii bezpieczeństwa oraz obecności amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO, w tym w Polsce. Minister został zaproszony przez stronę amerykańską – podkreśliła rzeczniczka.

Sobota 6 stycznia. Rasistowski napad we Wrocławiu

We Wrocławiu trzech pijanych mężczyzn zaczepiło na przystanku obywatela Indii. W jego obronie stanął jeden z przechodniów. Napastnicy zostali zatrzymani przez policję. Cudzoziemiec nie doznał żadnych obrażeń. W poniedziałek do sprawy odniósł się minister (jeszcze) spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, pytany przez dziennikarzy m.in. o wzrost liczby przestępstw z nienawiści. „Bez względu na to kto, jaki ma kolor skóry – jeżeli jest atakowany, to policja jest od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo, żeby ustalić sprawcę. Wymiar sprawiedliwości jest od tego, żeby ukarać tych, którzy dopuścili się napaści. W przypadku sprawy z Wrocławia policja zatrzymała sprawców. Liczę na surowy wyrok ze strony wymiaru sprawiedliwości” – podkreślił Błaszczak.

Przeczytaj także:

;
Jan Skórzyński

Historyk i politolog, wykładowca Collegium Civitas. W PRL uczestnik ruchu opozycyjnego, jeden z założycieli Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Pracował w redakcjach „Przeglądu Katolickiego”, „Tygodnika Solidarność”, „Spotkań”, był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” i szefem dodatku „Plus-Minus” (2000-2006). Jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Wolność i Solidarność”. Napisał m.in. „Rewolucję Okrągłego Stołu”, biografię Lecha Wałęsy, historię Komitetu Obrony Robotników, „Krótką historię Solidarności 1980-1989”. Ostatnio wydał „Nie ma chleba bez wolności. Polski sprzeciw wobec komunizmu 1956-1980”. Jego książki były trzykrotnie nominowane do Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego.

Komentarze