Mapa kościelnej pedofilii w Polsce. 63 skazanych duchownych, 50 podejrzanych, 259 ofiar
mapa pedo
Fo. google.com/maps

Mapa kościelnej pedofilii w Polsce. 63 skazanych duchownych, 50 podejrzanych, 259 ofiar