Masło drożeje bezkarnie, Polacy je kupują bez względu na cenę. A ta rośnie, bo Chińczycy importują każdą ilość
MASLO4
FOT.CEZARY ASZKIELOWICZ/AGENCJA GAZETA PLYTA SZCZECIN NR 249

Masło drożeje bezkarnie, Polacy je kupują bez względu na cenę. A ta rośnie, bo Chińczycy importują każdą ilość