0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jacek Marczewski / Agencja GazetaJacek Marczewski / A...

"Od Oceanu do Oceanu - projekt promocji kultury i historii Polski poprzez organizację wizyt Ikony Matki Bożej Częstochowskiej - Królowej Polski - w krajach Ameryki Łacińskiej" - to jeden ze zwycięskich projektów w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nadrzędnym celem całego konkursu miało być m.in. "promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej", ale dominują projekty skupione na narodowych dziejach i katolickich tradycjach.

Organizacje pozarządowe zgłaszały projekty, które mają uzupełniać to, co robią władze, żeby Polska miała za granicą dobry wizerunek. Celem konkursu było

  • dbanie o dobre imię Polski i "nieskazitelny wizerunek",
  • inicjowanie kontaktów dwu- i wielostronnych,
  • wzmacnianie zainteresowania Polską m.in. "w zakresie historii, nauki, innowacyjności",
  • "pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym".

1. Celem zadania publicznego, komponent nr I „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2017 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

a) dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek;

b) inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami Polski i krajów partnerskich w obrębie priorytetów dyplomacji publicznej;

c) wzmacnianie zainteresowania Polską w różnych obszarach dyplomacji publicznej, m.in. historii, nauki, innowacyjności, nauczania języka polskiego jako obcego;

d) zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym.

2. Celem zadania publicznego, komponent nr II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017” jest budowanie trwałych więzi społeczno-kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji poprzez:

a) wzmacnianie więzi społecznych, w tym nawiązujących do wspólnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;

b) rozwój współpracy kulturalnej, skierowanej do twórców, odbiorców oraz teoretyków różnych obszarów kultury: teatru, filmu, sztuk wizualnych, muzyki, literatury itp.;

c) rozwój współpracy naukowej i edukacyjnej, m.in. w dziedzinie historii;

d) promocję Polski za pośrednictwem tradycyjnych środków masowego przekazu oraz nowych mediów.

3. Celem zadania publicznego, komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” jest:

a) rozwój debaty publicznej na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.;

b) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;

c) wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

4. Działania w ramach wymienionych wyżej komponentów powinny odnosić się do następujących priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.:

a) Promowanie polskiej myśli politycznej i historii, w tym dziedzictwa polskiej myśli politycznej czerpiącej z doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych oraz społecznych, skierowanej w stronę współpracy narodów, dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia.

b) Promowanie wkładu Polski w światowe dziedzictwo humanizmu, w tym wykorzystanie wydarzeń rocznicowych związanych z wybitnymi Polakami do promocji wkładu Polski i Polaków w światową politykę, kulturę i naukę.

c) Przygotowanie międzynarodowej opinii publicznej do obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r., w tym zbudowania trwałej narracji o wartościach obecnych w całej historii Polski, wyróżniających naszą tożsamość narodową na tle innych: imperatywu wolności, poszanowania godności człowieka i jego praw, solidarności.

d) Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej, w tym wzmacniania pozytywnego wizerunku polskiej nauki, innowacyjności polskich firm, wiarygodności jako potencjalnego partnera gospodarczego oraz plasowania Polski w grupie państw nowoczesnych i twórczych.

Zamiast osłabiać stereotypy i pokazać coś nowoczesnego...

Panujący stereotyp Polski jest taki: kraj katolicki, ze skrajnie konserwatywnym i tradycjonalistycznym rządem, zapatrzony we własną przeszłość i gloryfikujący ją, niepodzielający zachodnich wartości otwartości i tolerancji.

Porównania Kaczyńskiego do Putina, wytykanie Polsce pro-katolickiej i ultrakonserwatywnej władzy, spadki w międzynarodowych rankingach demokracji i wolności prasy, napięte relacje z Komisją Europejską i innymi wspólnotami - od jesieni 2015 roku, gdy władzę w RP przejął PiS, wszystko to współtworzy obraz Polski w innych krajach.

W ostatnim tygodniu międzynarodowy dziennik "Financial Times" pisał o nowym politycznym podziale Europy - rozdział o Polsce tytułuje "rebelia w UE", gabinet Beaty Szydło nazywa "konserwatywnym, nacjonalistycznym rządem" i zwraca uwagę na chłodne przyjęcie zwycięstwa Emmanuela Macrona przez polskiego prezydenta.

Być może z tego powodu MSZ zwiększył pulę pieniędzy na działania związane z budowaniem relacji międzynarodowych i promowaniem pozytywnego wizerunku Polski. Za rządów PO-PSL na ten cel przeznaczano niecałe 4 mln, w 2017 roku do podziału było 8 mln zł. Organizacje mają tylko pół roku na wydanie tych pieniędzy, bo konkurs ogłoszono w lutym, rozstrzygnięto w maju, a projekty trzeba zamknąć w listopadzie. To mało czasu, zwłaszcza na działania międzynarodowe. Budzi to podejrzenie, że beneficjenci mogli wcześniej spodziewać się dofinansowania. W poprzednich latach wyniki były znane pod koniec roku poprzedzającego realizację projektów.

... MSZ postanowiło je wzmacniać i nagradzało projekty historyczne

Nagrodzone w konkursie projekty miały zwiększyć zainteresowanie naszym krajem zagranicą, promować dialog międzykulturowy i walczyć ze stereotypami na temat Polski.

Tymczasem będą raczej umacniać obraz Polski jako kraju skrajnie religijnego i żyjącego przeszłością. Na 32 dofinansowane projekty co najmniej połowa dotyczy historii Polski i to rozumianej głównie jako narodowa martyrologia.

Najwyższą dotację (300 tys.) dostał III Kongres Badaczy Dziejów Polski organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Zabrakło dotacji na sztukę współczesną czy polski teatr - a to właśnie te dziedziny są międzynarodową wizytówką Polski. W poprzednich latach resort przeznaczał specjalną pulę na dofinansowanie teatru w ramach dyplomacji publicznej.

Będziemy też promować odzyskanie niepodległości przez Polskę, Armię Krajową i idee jagiellońskie. Jakie postaci z polskiej historii i kultury są zdaniem resortu ministra Waszczykowskiego warte wyróżnienia? Kto ma nam pomóc w rozmowach z zagranicznymi partnerami? Jest Maria Skłodowska Curie i Tadeusz Kościuszko, ale też Ryszard Kukliński i ks. Adam Kozłowiecki. Wsparcie otrzyma też patriotyczny kicz, czyli zespół Contra Mundum, promowany przez założone w styczniu 2017 roku Stowarzyszenie Trzy Kropki.

Oprócz religii i polskiego bohaterstwa budowie dobrych relacji mają pomóc polskie gry komputerowe - promować je będziemy w Stanach Zjednoczonych i w Chinach.

Za 250 tys. zł Reduta Dobrego Imienia będzie walczyć ze zniesławianiem Polski. Dwa inne projekty będą bronić imienia Polski przeciwko "kłamstwu oświęcimskiemu" i "polskim obozom zagłady" (ten ostatni temat jest niemal obsesją obecnych władz).

Matka Boska i inni święci

Intensywnie promować Polskę będą fundacje, których patronami są różni święci i księża: Maksymilian Kolbe, ks. Adam Kozłowiecki, Stanisław Kostka, siostry benedyktynki, a także "Dzieło misyjne diecezji warszawsko-praskiej" i klasztor Niepokalanego Poczęcia.

Związana z Tadeuszem Rydzykiem Fundacja Lux Veritatis dostała 216 tys. zł na projekt "Pamięć i Tożsamość - Międzynarodowe Centrum Informacyjne".

W sumie od MSZ o. Rydzyk dostał już ponad pół miliona złotych na promowanie Polaków, którzy pomagali w czasie wojny Żydom, o czym ostatnio pisaliśmy.

Przeczytaj także:

Jak widać relacje polsko-żydowskie mają znaczenie dla rządu - ale tylko w jednym aspekcie: pokazywania Polaków jako tych, którzy nie krzywdzili, ale pomagali. Pomocy Żydom dotyczy co najmniej pięć dofinansowanych projektów.

Wśród nich "Sprawiedliwi Aniołowie Ocalenia", czyli ponad 200 tys. dla Fundacji Media i Edukacja. To pewnie jeden z pierwszych grantów w historii tej instytucji - fundacja została wpisana do KRS 7 listopada 2016 roku.

Z kolei

Fundacja Klub Przyjaciół Polskiego Życia będzie promować polską kulturę i historię poprzez - opisaną bez szczegółów - peregrynację ikony Matki Boskiej Częstochowskiej "Królowej Polski" po Ameryce Łacińskiej.

Fundacja należy do ruchu pro-life, według statutu zajmuje się działalnością "na rzecz ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci". "Patronat nad Klubem [Fundacją] prowadzi Human Life International - Polska, polskie biuro międzynarodowej organizacji "pro-life" zbudowanej na fundamencie nauki Kościoła, zwłaszcza encykliki "Humanae vitae".

Prorządowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za 268 tys. ma prowadzić dialog z dziennikarzami z zagranicznych mediów. Jest też kilka projektów rozwijających stosunki Polski z partnerami na wschodzie Europy.

W lutym OKO.press ujawniło rządową strategię promocji "marki Polska". W chaotycznym i powierzchownym projekcie przyjęto, że

Polska ma się kojarzyć z pięcioma wartościami: "innowacyjność, dziedzictwo, otwartość, ludzie, autentyczność".

Strategię opracowała za 20 tys. zł firma agencja Modern Corp. Koszt pokryło MSZ.

;

Udostępnij:

Agata Szczęśniak

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Uczy na Uniwersytecie SWPS. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!” W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.

Komentarze