0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Patryk Ogorzalek / Agencja GazetaPatryk Ogorzalek / A...

2 września 2017 roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Ksenofobicznych i Rasistowskich poinformował o wydanym przez MEN rozporządzeniu ws. nauczania indywidualnego, które grodzi dzieciom i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności dostęp do szkół.

Jak głosił komunikat: "Poradnia Szkolno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie przy ulicy Wrzeciono 24, potwierdziła w rozmowie z przedstawicielem Ośrodka, że od pierwszego września nauczanie indywidualne nie może być prowadzone na terenie szkoły, a zgodnie z wprowadzonymi przepisami będzie realizowane wyłącznie w domu ucznia. Ministerstwo też potwierdziło uzyskaną w poradni informację, cytujemy: «Jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym»."

RZĄD PIS ROZPORZĄDZENIEM OGŁOSZONYM 31.08.2017 WPROWADZA SEGREGACJĘ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZAKAZ NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO NA TERENIE SZKOŁY

Poradnia Szkolno-Pedagogiczna nr 10 w Warszawie przy ulicy Wrzeciono 24, potwierdziła w rozmowie z przedstawicielem Ośrodka, że od pierwszego września nauczanie indywidualne nie może być prowadzone na terenie szkoły, zgodnie z wprowadzonymi przepisami będzie realizowane wyłącznie w domu ucznia.

Ministerstwo też potwierdziło uzyskaną w poradni informację, cytujemy: "Jeśli stan zdrowia niepełnosprawnego ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten obejmowany będzie indywidualnym nauczaniem w domu rodzinnym".

W dniu 31.08.2017 roku zmieniono przepisy dotyczące indywidualnego nauczania. Tu zamieszczamy link do rozporządzenia:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1656/1

Nauczyciele i psycholodzy nie mogą uwierzyć, że ktoś mógł wprowadzić tak nieludzki i szkodliwy przepis. Rząd wydał zakaz uczenia się dzieci zdrowych i chorych lub niepełnosprawnych na terenie tej samej placówki. Od września dzieci, które mają orzeczenie o konieczności nauczania indywidualnego nie mogą przyjeżdżać do szkoły i w niej się uczyć.

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE MAJĄ SIEDZIEĆ W DOMACH! Nowe przepisy nakazują ich nauczanie w domu, zakazują organizowania nauki tym dzieciom na terenie szkoły.

Do naszego Ośrodka zgłaszają się przerażeni rodzice, którzy właśnie dowiedzieli się, że ich dzieciom zakazano wstępu do szkoły. Wczoraj spotkaliśmy się z Panią Eweliną, mamą 14 letniego Kuby chorującego na zespół Aspergera:

"Moje dziecko ma problem z koncentracją podczas lekcji, po prostu rozpraszają je różne nawet ciche odgłosy, nie może się wtedy skoncentrować. Jest przy tym dzieckiem inteligentnym, a w przypadku matematyki nawet ponadprzeciętnie uzdolnionym. Mimo swojej choroby jest normalnym chłopcem, który ma w swojej klasie przyjaciół i dla którego grupa rówieśnicza jest bardzo ważna, spędza z nimi każdą przerwę.

Psycholog szkolny zaproponowała nam nauczanie indywidualne na terenie szkoły. Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Kuba na przerwach spotykał się z rówieśnikami, bawił się z nimi, miał po prostu normalny kontakt z kolegami i koleżankami, a na zajęcia szedł najczęściej do biblioteki, gdzie w jednym z pomieszczeń w ciszy sam na sam z nauczycielem opanowywał program poszczególnych przedmiotów.

Wczoraj poszliśmy z Kubą do Poradni Szkolno-Pedagogicznej przy ulicy Wrzeciono 24 w Warszawie. Mimo że mieszkamy w Izabelinie Kuba uczył się w jednym z integracyjnych gimnazjów w stolicy.

Moje 14-letnie dziecko wyszło z poradni ze łzami w oczach! Kuba dowiedział się, że rząd wprowadził przepisy, które zakazują mu nauki na terenie szkoły. Ma uczyć się w domu, nauczyciele będą przejeżdżać do niego - W SZKOLE MA SIĘ NIE POJAWIAĆ. Ponieważ mieszkamy ponad 20 km od szkoły, zapytałam jak szkoła poradzi sobie z dowozem nauczycieli? Pani z poradni odpowiedziała, że dostanie nowych, dyrektor szkoły, w której uczy się Kuba, zatrudni nauczycieli na miejscu w Izabelinie".

"Moje chore dziecko" - mówi Ewelina - "zostało oderwane od nauczycieli, których zna, od przyjaciół i kolegów, z którymi spotykało się codziennie i zostało uwiezione w domu tylko dlatego, że jest chore...".

Nie rozumiemy jak można było wprowadzić tak krzywdzące dzieci przepisy. Powiedzmy to wprost: Ministerstwo Edukacji we wrześniu 2017 wprowadziło w Polsce segregację dzieci zdrowych i chorych, krzywdząc tysiące polskich dzieci. I to dzieci chorych i niepełnosprawnych, które powinny znajdować się pod szczególną opieką!

W przypadku dzieci, które mają edukację włączającą, to rozporządzanie sprawia, że dziecko będzie musiało odbywać nauczanie indywidualne WYŁĄCZNIE w domu. Technicznie oznacza to jednak, że z wielu klas integracyjnych zniknie połowa uczniów.

Przykład: Jeśli dziecko mieszkające 10 km od szkoły miało do tej pory muzykę, plastykę, wf z klasą, a matematykę, polski, historię indywidualnie z nauczycielem, ale na terenie szkoły - to teraz, zgodnie z przepisami, musiałoby jechać na muzykę do szkoły, potem wsiadać w auto i jechać na matematykę do domu, a następnie wracać, po godzinie, na wf do szkoły. Co to oznacza? Że dziecko zostanie w domu i nie będzie chodziło do szkoły.

Do mediów trafiły przeklejone informacje o przepisach, które "segregują dzieci". OKO.press sprawdza, co faktycznie zawiera nowe rozporządzenie MEN i kogo obejmuje.

MEN zmienia przepisy, ale wprowadza "okres ochronny"

Zgodnie z rozporządzeniem z 28 sierpnia 2017 roku faktycznie możliwość prowadzenia nauczania indywidualnego w szkole - którym objęci są nie tylko uczniowie z niepełnosprawnościami, ale też ci przechodzący rekonwalescencję czy przewlekle chorzy - zostanie ograniczone. Do tej pory (zgodnie z treścią rozporządzenia z 2014 roku) dzieci z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego, wydawanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne mogły brać udział w zajęciach szkolnych. O ile w orzeczeniu było to wyraźnie wskazane.

Teraz - zgodnie z paragrafem 13 rozporządzenia - z nauczania indywidualnego na terenie szkoły będą mogły korzystać tylko dzieci, których orzeczenia zostały wydane przed 1 września 2017 roku.

To oznacza, że nie od razu wszystkich dotkną nowe przepisy. Dzieci i młodzież, których orzeczenia zostały wydane przed 1 września 2017, jeszcze przez rok będą mogły korzystać z zajęć indywidualnych w szkole. Obowiązywać będą te same, co do tej pory warunki:

 • uczeń musi posiadać orzeczenie, w którym wskazuje się na możliwości realizowania nauczania indywidualnego w danej jednostce edukacyjnej;
 • szkoła musi dysponować odpowiednim pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia.

Jednak tylko: "do końca okresu, na jaki zostało wydane to orzeczenie, nie dłużej niż do końca roku szkolnego 2017/2018".

Oznacza to, że po wielu protestach MEN złagodził wersję natychmiastowego wykluczenia, jakie przewidywało rozporządzenia z kwietnia 2017, a dokładniej - odłożył w czasie wyrok na dzieci o specjalnych potrzebach.

Przeczytaj także:

Kontakt z grupą rówieśniczą

Jednocześnie, mimo że od roku szkolnego 2018/2019 całe nauczanie indywidualne zostanie przeniesione ze szkół do domów, dyrektorzy placówek powinni umożliwić uczniom objętym nauczaniem indywidualnym (paragraf 10, ww. rozporządzenia):

 • kontakt z grupą rówieśniczą;
 • udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • udział w wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.

Oznacza to, że dzieci będą chodzić na zajęcia do szkół, ale tylko na niektóre. Zakres włączania ustalać będzie dyrektor.

Pomysł jest dość osobliwy i trudny w realizacji. Stowarzyszenie nie-grzeczne dzieci wskazuje na możliwe trudności praktyczne związane z nowym trybem "edukacji włączającej":

 • jak zagospodarować czas dzieci, które pomiędzy zajęciami będą mieć wielogodzinne luki - czy będą czekać w przepełnionych i niedostosowanych świetlicach, czy może będą kursować pomiędzy domem i szkołą;
 • kto będzie odpowiedzialny za dowóz dzieci;
 • jak realizować nauczanie indywidualne w domu ucznia, w którym nie ma do tego warunków;
 • na jakiej zasadzie dyrektor będzie ustalał zakres "włączania" dzieci objętych nauczaniem indywidualnym w życie szkoły;
 • czy do zajęć integracyjnych będą zatrudnieni dodatkowi pedagodzy ze specjalistycznym przygotowaniem.

Marzenia Zalewskiej o "włączającej szkole"

Podczas ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Dobrzechowie minister edukacji Anna Zalewska w krótkim przemówieniu cztery razy powtórzyła, że dobra szkoła to "szkoła włączająca" i taka właśnie będzie ta polska szkoła po reformie edukacji.

Jak mają się te deklaracje to przygotowanego przez MEN rozporządzenia? Chociaż przepisy nakazują obowiązek włączania osób objętych nauczaniem indywidualnym w życie szkoły to wyraźnie widać, że realizacja przepisów będzie uzależniona:

 • od możliwość finansowych, infrastrukturalnych danej jednostki edukacyjnej,
 • a także uznaniowych decyzji dyrektorów.

Na poziomie przepisów widać raczej niebezpieczny kierunek wypychania dzieci i młodzieży z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi poza szkołę i standaryzację nauczania.

;

Udostępnij:

Anton Ambroziak

Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o prawach człowieka, społeczeństwie obywatelskim i usługach publicznych.

Komentarze