Mesjanizm PiS. Narcystyczny podwójny kult jednostki Jarosława Kaczyńskiego, czyli fantazja o wszechwładzy
Jarosław Kaczyński, 10 IV 2018
zrzut ekranu

Mesjanizm PiS. Narcystyczny podwójny kult jednostki Jarosława Kaczyńskiego, czyli fantazja o wszechwładzy