0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Orzechowski / Agencja GazetaJakub Orzechowski / ...

"Informujemy, że dyrekcja oraz Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa zwróciła się z wnioskiem do ministerstwa o wyrażenie zgody na nazwanie Instytutu imieniem prof. Jana Szyszko. Minister środowiska Henryk Kowalczyk wyraził taką zgodę" - napisał w odpowiedzi na pytania OKO.press Wydział Komunikacji Medialnej resortu środowiska.

Wkrótce Instytut Badawczy Leśnictwa stanie się Instytutem Badawczym Leśnictwa im. Jana Szyszki.

IBL podlega Ministerstwu Środowiska. Prowadzi badania w zakresie leśnictwa, ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej. „Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa” – czytamy na stronie internetowej instytucji.

Dotąd IBL nie miał swojego patrona.

Przeczytaj także:

Szyszko wbrew woli pracowników

Pomysłowi przeciwni byli pracownicy instytucji, bo - jak powiedział nam jeden z nich (prosił o zachowanie anonimowości) - Jan Szyszko to patron jednoznacznie polityczny i postać budząca kontrowersje.

Rada Pracowników przygotowała wewnętrzną anonimową ankietę. Jej wyniki, do których dotarło OKO.press, nie pozostawiały złudzeń:

na 127 pracowników IBL biorących w niej udział, tylko 18 było za nadaniem instytutowi imienia Jana Szyszki.

Mocno podzielona była również Rada Naukowa, która na posiedzeniu 24 października 2019 przegłosowała wniosek do ministra środowiska o nadanie instytutowi imienia Jana Szyszki. "Za" głosowało 13 osób, 10 było przeciw, a 3 wstrzymały się od głosu.

Według naszych informacji, przeciwko wnioskowi byli członkowie Rady z Instytutu. Za - członkowie spoza tej instytucji.

„To sytuacja kuriozalna, rodem z filmów Barei. Rada nie może w ten sposób ignorować głosu pracowników” – mówił OKO.press jeden z pracowników.

"Za zasługi dla polskich lasów"

Ostateczną zgodę na wniosek do ministerstwa środowiska musiał wyrazić dyrektor IBL. Jest nim prof. Jacek Hilszczański, który wielokrotnie, również w mediach, bronił decyzji o wycince w Puszczy Białowieskiej z powodu walki z kornikiem drukarzem.

„Prof. Hilszczański dzwonił do niektórych członków Rady Naukowej, by zagłosowali za przyjęciem wniosku. Taka stronniczość jest niedopuszczalna” – mówił OKO.press pracownik instytutu.

Punkt mówiący o dyskusji nad uchwałą w sprawie wystąpienia do Ministra Środowiska z wnioskiem o nadanie instytutowi imienia Jana Szyszko został wprowadzony do programu obrad Rady Naukowej IBL kilka dni przed jej spotkaniem - bez konsultacji z innymi członkami Rady i pracownikami. Przewodniczącym Rady jest prof. dr hab. Janusz Sowa z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, współpracownik Jana Szyszki.

Nie jest jasne, kto ostatecznie stał za tym pomysłem. Nieoficjalnie mówi się, że pochodził on od grupy leśników z Krakowa, Radomia i Warszawy.

Chcieli w ten sposób uhonorować zmarłego niedawno eksministra środowiska za jego rzekome zasługi dla polskich lasów i IBL.
;

Udostępnij:

Robert Jurszo

Dziennikarz i publicysta. W OKO.press pisze o ochronie przyrody, łowiectwie, prawach zwierząt, smogu i klimacie oraz dokonaniach komisji smoleńskiej. Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”.

Komentarze