Minister Ardanowski chce płacić myśliwym za zabijanie dzików. "To niezgodne z etyką łowiecką!"
dzikismall

Minister Ardanowski chce płacić myśliwym za zabijanie dzików. „To niezgodne z etyką łowiecką!”