Minister: Parada to obraza moralności. KPH: Czarnek, nie zastraszysz nas!
Parada Równości w Warszawie
Fot. Agata Kubis

Minister: Parada równości to obraza moralności. KPH: Czarnek, nie zastraszysz nas!