Najbardziej popularne wśród ruchów społeczno-politycznych są: KOD, Rodzina Radia Maryja i Czarny Protest. Widać radykalne różnice pomiędzy pokoleniami, zwolennikami i przeciwnikami PiS oraz płciami. Ruch Narodowy wybiera 15 proc. młodych mężczyzn, a Czarny Protest aż 20 proc. młodych kobiet. Intrygujące wyniki sondażu IPSOS dla OKO.press

Który z ruchów i organizacji społeczno-politycznych cieszy się największą popularnością? To pytanie zadaliśmy w ogólnopolskim sondażu realizowanym przez IPSOS. Postanowiliśmy spytać tylko o te ruchy, które biorą aktywny udział w obecnym sporze politycznym:

Gdyby miał/a Pan/Pani zaangażować się w ruch lub organizację społeczno-polityczną, to do której byłoby Panu/Pani najbliżej?

(Można było wybrać tylko jedną odpowiedź, 45 proc. wybrało "Żadna" i "Nie wiem / trudno powiedzieć". Z uwagi na stosunkowo niewielkie grupy, niektóre z podawanych wyników wyrażają trendy, ale nie są istotne statystycznie )

Na pierwszym miejscu sytuuje się Komitet Obrony Demokracji (10 proc.), po piętach depczą mu Rodzina Radia Maryja i Czarny Protest (po 9 proc.). Kluby Gazety Polskiej, Ruch Narodowy, Obywatele RP i Greenpeace cieszą się poparciem od 5 do 7 proc. Akcję Demokrację wskazuje tylko jeden procent respondentów – tak niska jest rozpoznawalność tej organizacji, która wykazała się skutecznością w organizowaniu protestów w obronie wolnych sądów.

Zadaliśmy pytanie o możliwość osobistego zaangażowania w ruch, by lepiej zmierzyć rzeczywiste poparcie, a nie opinie zasłyszane w mediach. Trzeba jednak pamiętać, że rzeczywista liczba osób, które chcą się zaangażować politycznie, jest prawdopodobnie mniejsza – w naszym sondażu sprzed roku było to kilkanaście procent.

Wojna pokoleń

Gdy porównamy odpowiedzi najmłodszych (18-29 lat) i najstarszych (60+) widać dramatyczne różnice:

Odpowiedzi respondentów 18-29 lat
 
Odpowiedzi respondentów 60+ lat

Najstarsi respondenci najczęściej wybierają Komitet Obrony Demokracji lub Rodzinę Radia Maryja (po 15 proc.)

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku osób najmłodszych, które najczęściej decydują się na Ruch Narodowy (13 proc.) lub Czarny Protest (12 proc.).

Najstarsi popierają organizacje, które biorą aktywny udział w sporze parlamentarnej opozycji z PiS i opowiadają się po jednej ze stron. Widać to również w naszym sondażu poparcia dla partii politycznych: w grupie wiekowej 60+ łączne poparcie dla PiS i hipotetycznego sojuszu opozycji (PO, .N, SLD i PSL) wynosi aż 84 proc., co oznacza, że

tylko 16 proc. starszych osób nie opowiada się po jednej ze stron.

Z kolei najmłodsi wybierają organizacje, które radykalnie kwestionują porządek polityczny, nie opowiadając się ani po stronie PiS, ani opozycji – feministyczny Czarny Protest i nacjonalistyczny Ruch Narodowy. Wśród badanych przed trzydziestką suma poparcia dla PiS i hipotetycznego sojuszu opozycji (PO, .N, SLD i PSL) wynosi zaledwie 50 proc., co oznacza, że

aż połowa młodych Polaków i Polek nie opowiada się po żadnej z tych dwóch stron.

Wojna płci

Zasadnicza jest też różnica między wyborami kobiet i mężczyzn.

Wśród kobiet wygrywa feministyczny Czarny Protest (14 proc.), a Ruch Narodowy osiąga zaledwie 2 proc. Wśród mężczyzn najpopularniejszy jest Ruch Narodowy (11 proc.), a Czarny Protest cieszy się poparciem tylko 3 proc.

Odpowiedzi kobiet
 
Odpowiedzi mężczyzn

Różnica między mężczyznami a kobietami okazuje się jeszcze większa, jeśli przyjrzymy się tylko grupie wiekowej 18-39:

Ruch Narodowy wybiera 15 proc. młodych mężczyzn, a Czarny Protest aż 20 proc. młodych kobiet.

Różnice między odpowiedziami tych dwóch grup na inne pytania w naszym badaniu są często równie radykalne. Na przykład, na partię Wolność (KORWiN) chce zagłosować aż 15 proc. mężczyzn w wieku 18-39 i 0 (słownie: zero) proc. kobiet w tym wieku, a nawet: 0 proc. kobiet w jakimkolwiek wieku. Czyli ANI JEDNA z 449 kobiet, które odpowiedziały na to pytanie sondażu OKO.press.

Potwierdza się więc teza, że wśród młodych Polaków mamy do czynienia z wojną płci pomiędzy bardziej konserwatywnymi młodymi mężczyznami oraz bardziej lewicowymi i liberalnymi młodymi kobietami.

Wojna plemion

Zwolennicy PiS najchętniej popierają zupełnie inne ruchy i organizacje niż pozostali:

Odpowiedzi wyborców PiS
 
Odpowiedzi pozostałych

Wyborcy partii Kaczyńskiego najchętniej zaangażowaliby się w Rodzinę Radia Maryja (18 proc.) lub w Kluby Gazety Polskiej (16 proc.). Wśród pozostałych jest to tylko odpowiednio 4 i 1 proc.

Wszystkie pozostałe osoby badane wybierają najczęściej Czarny Protest lub Komitet Obrony Demokracji (po 13 proc.), a potem Obywateli RP (7 proc.).

Osobę uważnie czytającą wykresy musi zaintrygować te 6 proc. wyborców PiS (czyli ponad 300 tysięcy Polek i Polaków), którzy najchętniej zaangażowaliby się w Komitet Obrony Demokracji (4 proc.) lub w Obywateli RP (2 proc.). Jak oni dają radę żyć w takim napięciu?

Do sondaży mogliśmy wrócić dzięki Waszym wpłatom. Dziękujemy naszej Czytelniczce Urszuli Ptak, która na FB zaproponowała, byśmy zadali pytanie o poparcie dla ruchów społeczno-politycznych!

Sondaż IPSOS dla OKO.press 12-14 stycznia 2018, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1017 osób. 

Dziennikarz, filozof, kulturoznawca, doktorant na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Fluks. Wspólnota płynów ustrojowych" (PWN 2017). Zajmuje się współczesną filozofią polityczną.


Masz cynk?