0:00
0:00

0:00

Moody's nie obniżył tego ratingu, biorąc pod uwagę dość mocne fundamenty oraz perspektywy rozwojowe. Myślę, że przeczytali „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”

Wykład dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,16 maja 2016

Sprawdziliśmy

Fałsz - Morawiecki nie czyta w myślach Moody’s

Skąd minister Morawiecki wie, że ktoś w agencji Moody’s zapoznał się z „planem Morawieckiego”, a następnie uznał, że można nie obniżać rankingu Polsce? Nie wiadomo.

Sama agencja wyjaśniła 14 maja 2016 roku, że nie obniża Polsce wysokiego ratingu A2, widząc odporność naszej gospodarki na zawirowania światowego kryzysu finansowego czy zadłużenie strefy euro. Jednocześnie Moody’s zmieniło ze stabilnej na negatywną tzw. perspektywę ratingu, czyli przewidywanie, co może być dalej. Agencja wyjaśnia, że obawia się o finanse państwa wobec znaczącego wzrostu wydatków budżetowych a także zapowiedzi obniżenia wieku emerytalnego, kosztów przewalutowania kredytów we frankach. Niepokoi ją też pogarszający się klimat dla inwestorów - "trudne do przewidzenia działania polityczne i legislacyjne" oraz kryzys konstytucyjny.

Agencja nie wspomina o "planie Morawieckiego", który rysuje wspaniałe perspektywy rozwojowe. Nawet jeżeli bierze go pod uwagę, to wbrew słowom wicepremiera nie podziela jego optymizmu. Wręcz przeciwnie.

;

Komentarze