Marek Jakubiak (K'15) oskarżył Ryszarda Petru o używanie języka nienawiści. Odpowiedziała Joanna Scheuring-Wielgus (.N), która o to samo oskarżyła Pawła Kukiza. OKO.press sprawdza, kto pluje nienawiścią

Najbardziej znaną i najczęściej używaną definicją mowy nienawiści jest ta sformułowana przez Radę Europy:

Wypowiedzi, które szerzą, propagują i usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji, podważające bezpieczeństwo demokratyczne, spoistość kulturową i pluralizm.

W polskim prawie nie ma sformułowanego wprost pojęcia mowy nienawiści, są jednak paragrafy, które opisują przestępstwa z nienawiści.

  • Kliknij, żeby rozwinąć listę paragrafów

    Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa określonego w § 1.

    Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

    Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Chybiony zarzut Jakubiaka…


Jeżeli chodzi o ten język nienawiści to proszę powiedzieć swojemu szefowi [Ryszardowi Petru], aby na manifestacjach nie mówił, że „my musimy zmienić władzę”, bo to jest dopiero język nienawiści.

Marek Jakubiak, "Kawa na ławę", TVN24 - 17/07/2016

Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Polityk może nawoływać do zmiany rządu. To nie jest nienawiść.


Ryszard Petru mówiąc o zmianie władzy nie posługuje się mową nienawiści. Inaczej by było, gdyby jako metodę zmiany władzy wskazywał przemoc lub inne działania niezgodne z prawem. Sprawdziliśmy całe przemówienie Ryszarda Petru z 7 maja 2016 r. Na początku szef Nowoczesnej podkreśla: „jesteśmy w stanie się zjednoczyć, żeby, gdy dojdzie do wyborów, wygrać z tą złą zmianą”.

Mową nienawiści byłoby także wskazywanie konkretnej grupy (np. narodowościowej, etnicznej, religijnej itp.) i nawoływanie do nienawiści wobec niej poprzez m.in. przypisywanie wszystkim jej członkom określonych cech i zachowań, uogólnianie itp.

Nie jest mową nienawiści krytyka, nawet ostra, konkretnych zachowań, konkretnych ludzi – chyba, że zachęca do działania zabronionego prawem – na przykład do  linczu.

 

… i celna odpowiedź Nowoczesnej


Język nienawiści stosuje Paweł Kukiz, proszę spojrzeć na ostatnie wpisy na Facebooku.

Joanna Scheuring-Wielgus, "Kawa na ławę", TVN24 - 17/07/2016

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Na swoim profilu Paweł Kukiz pisze m.in. o "dziczy" i "swołoczy".


Paweł Kukiz już raz został ukarany za swoje wpisy na Facebooku – za pomówienie Ryszarda Petru i jego rodziny oraz za obraźliwy komentarz wobec działaczki HejtStop Joanny Grabarczyk. Po zamachu w Nicei zamieścił na swoim Facebooku link do strony, poprzez którą zbiera podpisy pod referendum dotyczącym przyjmowania do Polski uchodźców.

Wpis został skrytykowany przez Adriana Zandberga z partii Razem i do niego zapewne odnosi się posłanka Nowoczesnej, mówiąc o ostatnich wpisach Kukiza. Zamieszczony w dniu zamachu w Nicei link do strony referendum „Stop uchodźcom” nie jest mową nienawiści. Na stronie także nie ma tego typu treści.

Sprawdziliśmy jednak wcześniejsze wpisy szefa Kukiz’15. Znaleźliśmy wśród nich ewidentne przykłady mowy nienawiści.

Zrzut ekranu 2016-07-20 o 16.19.16

W maju 2016 r. wiecemarszałkowie PiS i Kukiz’15 odrzucili przyjęcie przez aklamację uchwały o wystrzeganiu się mowy nienawiści w służbie poselskiej. Projekt, zgłoszony przez Nowoczesną, został skierowany do komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!