0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Adrianna Bochenek / Agencja GazetaAdrianna Bochenek / ...

"My, nauczyciele szkół muzycznych, oburzeni aktualną sytuacją w polskiej oświacie, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Jesteśmy przerażeni dotychczasowymi działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, lekceważącą postawą wobec nas i naszych uczniów, upolitycznianiem strajku, medialną manipulacją", napisali strajkujący nauczyciele szkół muzycznych do ministra kultury Piotra Glińskiego. Oczekują wsparcia, bo to ministerstwo jest organem prowadzącym tych szkół.

W liście opisują problemy, na jakie napotykają szkoły artystyczne w wyniku reformy edukacji minister Zalewskiej. Między innymi - kumulacja roczników w roku szkolnym 2019/2020 uniemożliwi łączenie nauki w szkole ogólnokształcącej i muzycznej. Nauczyciele oczekują od ministra Glińskiego "niezwłocznego i aktywnego włączenia się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozmowy strony rządowej ze związkowcami i poparcie naszych postulatów".

Strajk w szkole muzycznej

Sytuację w jednej z najlepszych szkół artystycznych w Polsce - Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu - opisała wrocławska "Gazeta Wyborcza". Strajk w takiej szkole jest jeszcze trudniejszy niż w zwykłej.

Po pierwsze, lekcje trwają tam do późnego wieczora oraz w soboty, więc strajk trwa tam niemal na okrągło poza godzinami nocnymi.

Po drugie, szkoły artystyczne podlegają tylko ministrowi kultury i strajkujący w nich nauczyciele nie mogą otrzymać rekompensaty, którą zapowiedziały niektóre samorządy, m.in. we Wrocławiu.

Publikujemy cały list otwarty nauczycieli szkół muzycznych.

My, nauczyciele szkół muzycznych, oburzeni aktualną sytuacją w polskiej oświacie, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Jesteśmy przerażeni dotychczasowymi działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, lekceważącą postawą wobec nas i naszych uczniów, upolitycznianiem strajku, medialną manipulacją. Zainspirowani apelem nauczycieli krakowskich liceów, dołączamy się do ich postulatów.

Ponadto zwracamy uwagę na specyfikę edukacji artystycznej i aktualne problemy wynikające z wprowadzenia reformy minister Anny Zalewskiej:

  • edukacja artystyczna jest ważną wartością w kształtowaniu społeczeństwa, a program szkół ogólnokształcących nie wychowuje przyszłych odbiorców kultury i sztuki;
  • obecny system utrudnia uczniom naszych szkół rozwijanie w najlepszy możliwy sposób swoich predyspozycji artystycznych. Są przeciążeni niedostosowanymi podstawami programowymi z przedmiotów ogólnokształcących, co utrudnia im doskonalenie się w wybranej dziedzinie sztuki;
  • struktury szkół artystycznych nie są dopasowane do cyklu nauczania artystycznego. Uważamy, że funkcjonowanie klas VII i VIII OSM stanowi duży problem i generuje koszty [obecnie uczniowie sześcioletnich ogólnokształcących szkół muzycznych idą do nich już po szóstej klasie i dwie ostatnie klasy podstawówki VII i VIII zaliczają w OSM - red.]
  • kumulacja roczników i system zmianowy uniemożliwia uczniom łączenie nauki w szkole ogólnokształcącej i muzycznej.

Zainteresowanie zawodem nauczyciela wśród młodych osób jest bardzo małe z powodu niskiej atrakcyjności i nieproporcjonalnego niskiego wynagrodzenia w stosunku do lat nauki poświęconych na edukację zawodową. Apelujemy, aby nauczyciele – praktycy mieli wpływ na wprowadzanie zmian strukturalnych i programowych w edukacji.

W trosce o losy szkół artystycznych, oczekujemy niezwłocznego i aktywnego włączenia się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozmowy strony rządowej ze związkowcami i poparcie naszych postulatów. Prosimy o odpowiedź Pana Ministra w formie listu otwartego, bądź na adres [email protected]

Strajkujący nauczyciele:

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Skierniewicach Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze