"Jesteśmy przerażeni dotychczasowymi działaniami MEN, lekceważącą postawą wobec nas i naszych uczniów, upolitycznianiem strajku, medialną manipulacją", piszą nauczyciele szkół muzycznych do ministra Glińskiego. Oczekujemy niezwłocznego i aktywnego włączenia się ministerstwa w rozmowy strony rządowej ze związkowcami i poparcia naszych postulatów

„My, nauczyciele szkół muzycznych, oburzeni aktualną sytuacją w polskiej oświacie, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Jesteśmy przerażeni dotychczasowymi działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, lekceważącą postawą wobec nas i naszych uczniów, upolitycznianiem strajku, medialną manipulacją”, napisali strajkujący nauczyciele szkół muzycznych do ministra kultury Piotra Glińskiego. Oczekują wsparcia, bo to ministerstwo jest organem prowadzącym tych szkół.

W liście opisują problemy, na jakie napotykają szkoły artystyczne w wyniku reformy edukacji minister Zalewskiej. Między innymi – kumulacja roczników w roku szkolnym 2019/2020 uniemożliwi łączenie nauki w szkole ogólnokształcącej i muzycznej. Nauczyciele oczekują od ministra Glińskiego „niezwłocznego i aktywnego włączenia się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozmowy strony rządowej ze związkowcami i poparcie naszych postulatów”.

Strajk w szkole muzycznej

Sytuację w jednej z najlepszych szkół artystycznych w Polsce – Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu – opisała wrocławska „Gazeta Wyborcza”. Strajk w takiej szkole jest jeszcze trudniejszy niż w zwykłej.

Po pierwsze, lekcje trwają tam do późnego wieczora oraz w soboty, więc strajk trwa tam niemal na okrągło poza godzinami nocnymi.

Po drugie, szkoły artystyczne podlegają tylko ministrowi kultury i strajkujący w nich nauczyciele nie mogą otrzymać rekompensaty, którą zapowiedziały niektóre samorządy, m.in. we Wrocławiu.

Publikujemy cały list otwarty nauczycieli szkół muzycznych.


My, nauczyciele szkół muzycznych, oburzeni aktualną sytuacją w polskiej oświacie, przyłączyliśmy się do ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Jesteśmy przerażeni dotychczasowymi działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, lekceważącą postawą wobec nas i naszych uczniów, upolitycznianiem strajku, medialną manipulacją. Zainspirowani apelem nauczycieli krakowskich liceów, dołączamy się do ich postulatów.

Ponadto zwracamy uwagę na specyfikę edukacji artystycznej i aktualne problemy wynikające z wprowadzenia reformy minister Anny Zalewskiej:

  • edukacja artystyczna jest ważną wartością w kształtowaniu społeczeństwa, a program szkół ogólnokształcących nie wychowuje przyszłych odbiorców kultury i sztuki;
  • obecny system utrudnia uczniom naszych szkół rozwijanie w najlepszy możliwy sposób swoich predyspozycji artystycznych. Są przeciążeni niedostosowanymi podstawami programowymi z przedmiotów ogólnokształcących, co utrudnia im doskonalenie się w wybranej dziedzinie sztuki;
  • struktury szkół artystycznych nie są dopasowane do cyklu nauczania artystycznego. Uważamy, że funkcjonowanie klas VII i VIII OSM stanowi duży problem i generuje koszty [obecnie uczniowie sześcioletnich ogólnokształcących szkół muzycznych idą do nich już po szóstej klasie i dwie ostatnie klasy podstawówki VII i VIII zaliczają w OSM – red.]
  • kumulacja roczników i system zmianowy uniemożliwia uczniom łączenie nauki w szkole ogólnokształcącej i muzycznej.

Zainteresowanie zawodem nauczyciela wśród młodych osób jest bardzo małe z powodu niskiej atrakcyjności i nieproporcjonalnego niskiego wynagrodzenia w stosunku do lat nauki poświęconych na edukację zawodową. Apelujemy, aby nauczyciele – praktycy mieli wpływ na wprowadzanie zmian strukturalnych i programowych w edukacji.

W trosce o losy szkół artystycznych, oczekujemy niezwłocznego i aktywnego włączenia się Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rozmowy strony rządowej ze związkowcami i poparcie naszych postulatów. Prosimy o odpowiedź Pana Ministra w formie listu otwartego, bądź na adres [email protected]

Strajkujący nauczyciele:

Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach
Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Koszalinie
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu
Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szymanowskiego w Rzeszowie
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Skierniewicach
Zespołu Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie


"Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"
OKO pisze o edukacji. Wesprzyj nas.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!