Nacjonaliści przeszli przez Warszawę. Policja rozbiła obywatelską blokadę [TEKST i FILM]
Blokada Marszu ONR i Młodzieży Wszechpolskiej

Nacjonaliści przeszli przez Warszawę. Policja rozbiła obywatelską blokadę [TEKST i FILM]