Największa demonstracja w PRL wymazana z polskiej świadomości. Bo zrobiły ją kobiety?
Marsz-glodowy-w-Lodzi--30-VII-1981-
fot. ze zbiorów IPN

Największa demonstracja w PRL wymazana z polskiej świadomości. Bo zrobiły ją kobiety?