0:00
0:00

0:00

"Jesteśmy poważnie zaniepokojeni konstytucyjnymi zmianami, które mają wpływ na niezależność systemu sądowniczego w Polsce i zagrażają rządom prawa. Stanowi to rezultat ingerencji egzekutywy w nominacje sędziowskie i ma wpływ na stan demokracji w Polsce" - napisała w liście z 17 lipca 2017 do Andrzeja Dudy prof. Sara Chandler, przewodnicząca Federacji Europejskich Rad Adwokackich.

Zwraca uwagę, że FBE nazywa propozycję nowych praw "zmianami konstytucyjnymi", uznając, podobnie jak wcześniej wielu polskich prawników, że regulacje te zmieniają kształt ustroju państwa polskiego poprzez de facto likwidację trójpodziału władzy - zasady ustrojowej, na której zbudowane są wszystkie nowożytne demokracje. Do przeprowadzenia zmian w Konstytucji potrzeba głosów 2/3 parlamentarzystów, większości, którą Prawo i Sprawiedliwość nie dysponuje.

Prof. Chandler podkreśla, że już "3 czerwca 2017 Zgromadzenie Ogólne FBE, która reprezentuje 250 rad adwokackich i ponad 800 tysięcy prawników, wyraziło poważne obawy o sytuację sędziów i prawników w Polsce, uznając, że doszło do umniejszenia niezależności sędziów, prokuratorów, prawników i praworządności z powodu interwencji rządu w odwołania i nominacje sędziowskie, nieuznawania decyzji Sądów i ingerencji w pracę prokuratury".

Całe stanowisko Zgromadzeniu Ogólnego FBE z 3 czerwca jest tutaj.

;

Komentarze