0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Jakub Orzechowski / Agencja GazetaJakub Orzechowski / ...

17 grudnia 2016 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wydało uchwałę. Publikujemy ją w całości.

W obronie prawa obywateli do rzetelnej informacji, jawności życia publicznego oraz kontroli krytyki społecznej - wolne media w Sejmie

W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej komunikatu o utworzeniu „Nowego Centrum Medialnego”, zapowiadającego wprowadzenie istotnych ograniczeń dla dziennikarzy relacjonujących prace parlamentarne, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej prasa korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do rzetelnej informacji i jawności życia publicznego.

Ograniczenie warunków niezbędnych do wykonywania funkcji i zadań niezależnych mediów, czego wyraźnym dowodem są przedstawione zasady funkcjonowania „Nowego Centrum Medialnego”, godzi w istotę gwarantowanego konstytucyjnie dostępu do informacji publicznej oraz narusza konstytucyjne gwarancje prawa do kontroli i krytyki społecznej.

Wynikającym z art. 6 prawa prasowego zakazem utrudniania prasie zbierania materiałów krytycznych oraz zakazem tłumienia krytyki związane są również władze Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego konieczne jest natychmiastowe wycofanie się z działań ograniczających swobodę pracy dziennikarskiej, gdyż naruszanie praw dziennikarzy bezpośrednio narusza prawa obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

adw. Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adokackiej

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze