Natychmiast wycofajcie pozwy przeciw prof. Sadurskiemu! - żąda od PiS i TVP czołówka akademików świata
Wojciech Sadurski
Fakty po faktach, zrzut ekranu

Natychmiast wycofajcie pozwy przeciw prof. Sadurskiemu! – żąda od PiS i TVP czołówka akademików świata