0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Jan Rusek / Agencja GazetaJan Rusek / Agencja ...

Akcję podpisywania listu zainicjowali w sobotę, 8 czerwca 2019, profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz ISP PAN.

W liście napisali, że "od długiego czasu Gdańsk – zarówno jego mieszkańcy, jak i władze samorządowe oraz osoby publiczne, wywodzące się z miasta, są nieustannie dyskredytowane z tytułu rzekomej fascynacji niemieckością, uległości wobec Niemiec, reprezentowania niemieckich interesów, chęci odbudowy Wolnego Miasta itd.

Z tymi zarzutami nieustannie spotykał się śp. prezydent Paweł Adamowicz, ale nic się po jego śmierci nie zmieniło".

Ważnym wątkiem listu jest obrona Westerplatte przed zawłaszczaniem przez polityków PiS:

"Dyskredytowanie wszystkich działań [edukacyjnych] i to jeszcze z wykorzystywaniem sugestii, jakoby Gdańsk, jego mieszkańcy i władze nie byli wystarczająco patriotyczni oraz odpowiedzialni, uznajemy za kolejny przykład, nieakceptowalnej z punktu widzenia ładu społecznego, realizacji własnych interesów politycznych przez stronę rządową.

Westerplatte jest wspólnym dobrem. Niezwykle ważnym dla Gdańska, Polski i Europy.

Wsparcie dla podkreślenia jego znaczenia nie wymaga uderzania w kolejną instytucję kultury, nie powinno prowadzić do ograniczania uprawnień samorządu i nie może odbywać się przy pomocy „siłowych” rozwiązań prawnych (specustawa)".

Poniżej cały list (zamieszczony na portalu gdansk.pl). Podpisało się pod nim już ponad 660 osób.

Inicjatorami listu są:

  • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)
  • prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
  • prof. dr hab. Grzegorz Motyka (ISP PAN Warszawa)

Pod treścią listu (stan na 10 czerwca, godz. 15) podpisało się ponad 600 osób (imiona i nazwiska pod listem).

Odzew na inicjatywę gdańskich profesorów przeszedł najśmielsze oczekiwania, podpisują się osoby z kraju i zagranicy, m.in.: prof. Krzysztof Pomian, prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Antoni Dudek, prof. Jerzy W. Borejsza, prof. Włodzimierz Borodziej.

Do dnia 10.06.2019 godz. 10.00 sygnatariuszami zostali: 1. Prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański 2. Prof. Józef Borzyszkowski – Uniwersytet Gdański 3. Prof. Janusz Rachoń – Gdańsk, b. rektor PG, Senator RP VII kadencji 4. Prof. Grzegorz Motyka – ISP PAN Warszawa 5. Dorota Pawlak – anglistka, Gdańsk 6. Prof. Wojciech Tygielski –Uniwersytet Warszawski 7. Prof. Andrzej Leder – IFiS PAN 8. Prof. Łukasz A Turski – CFT PAN, Warszawa 9. Prof. Jan Kubik – Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick 10. Dr Mariusz Zajączkowski – ISP PAN / IPN Lublin 11. Dr Agata Fijuth-Dudek – UMCS 12. Prof. Przemysław Czapliński – UAM, Poznań 13. Dorota Swietlicka – lekarz, etyk, Zurych 14. Prof. Robert Blobaum – West Virginia University (USA) 15. Prof. Donata Blobaum – West Virginia University (USA) 16. Joanna Kasperska-Sadowska – aktorka 17. Zbigniew Darasz – Kraków 18. Piotr Rachtan – Warszawa, „Monitor Konstytucyjny” 19. Prof. Jerzy Bartmiński – UMCS i IS PAN 20. Prof. Krzysztof Pomian – CNRS w Paryżu / UMK 21. Prof. Maria Podgórska – SGH 22. Dr hab. prof. UMCS Mariusz Mazur – UMCS 23. Dr hab. prof. UG Anna Mazurkiewicz – Uniwersytet Gdański 24. Prof. Bogusław Dybaś – UMK 25. Prof. Janusz Mucha – AGH 26. Prof. Irena E. Kotowska – Szkoła Główna Handlowa 27. Prof. Marcin Kula – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 28. Dr Małgorzata Kula – UW 29. Prof. Maja Mendel – Uniwersytet Gdański 30. Prof. Włodzimierz Borodziej – UW 31. Bożena Grzywaczewska – działaczka opozycji w PRL 32. Dr Katarzyna Minczykowska-Targowska – Toruń 33. Dr hab. Mirosław Filipowicz – KUL 34. Dr hab. Piotr Witek – UMCS 35. Prof. Paweł Machcewicz – ISP PAN 36. Dr Anna Machcewicz – ISP PAN 37. Dr hab. Piotr Majewski – UW 38. Prof. Rafał Wnuk – KUL 39. Dr hab. Dariusz Libionka – IFiS PAN 40. Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radca prawny, b. prawniczka w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 41. Dr Jan Szkudliński – historyk 42. Prof. Anna Wolff-Powęska – Poznań 43. Dr hab. Ewa Manikowska – Instytut Sztuki PAN 44. Prof. Aleksander Bursche – UW 45. Dr Jacek Kołtan – ECS 46. Prof. Antoni Dudek – UKSW 47. Prof. Jarosław Antoni Wiśniewski – UW 48. Dr Jan Daniluk – Uniwersytet Gdański 49. Dr Łukasz Jasiński – CBH PAN w Berlinie 50. Barbara Szczepuła – dziennikarka, pisarka 51. Marek Ponikowski – dziennikarz 52. Sebastian Pawlina – historyk 53. Mariusz Gąsior – historyk, Muzeum Śląskie 54. Waldemar Stopczyński – nauczyciel, prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego 55. dr Ewa Solska – UMCS 56. Prof. Andrzej Paczkowski – ISP PAN 57. Paweł Potoroczyn 58. Prof. Marek Zybura – CSNE UWr 59. Prof. Hubert Orłowski – UAM 60. Dr hab. prof. UG Tomasz Torbus – Uniwersytet Gdański 61. Dr hab. prof. AGH Maria Szmeja – AGH 62. Prof. Robert Traba – ISP PAN 63. Prof. Adam Walaszek – UJ 64. Prof. Jerzy Kochanowski – UW 65. Prof. John Connelly – University of California, Berkeley 66. Prof. Dorota Praszałowicz – UJ 67. Dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego 68. Prof. Małgorzata Czermińska – Uniwersytet Gdański 69. Dr hab. prof. UAM Krzysztof Podemski – UAM 70. Dr hab. prof. UG Arkadiusz Modrzejewski – Uniwersytet Gdański 71. Dr Bartosz Mika – Uniwersytet Gdański 72. Prof. Tadeusz Stegner – Uniwersytet Gdański 73. Prof. Magłorzata Omilianowska – Uniwersytet Gdański 74. Prof. Lucyna Nyka – PG 75. Dr Anna Sobecka – Uniwersytet Gdański 76. Dr hab. prof. UG Waldem 125. Lek med. Karolina Rachoń – Gdańsk 126. Mgr inż. Wanda Łukowicz-Stukan – Gdańsk, Makton 127. Prof. Wiesław Makarewicz – GUMed 128. Dr inż. Dorota Starościak – Sopot 129. Mgr inż. Jacek Starościak - Sopot 130. Katarzyna Ostrowska – Goleniów 131. Piotr Ostrowski – Goleniów 132. Dr inż. Andrzej Skiba– Gdańsk 133. Danuta Wróbel – Gdańsk 134. Dr n. farm. Wojciech Kuźmierkiewicz – Sopot 135. Mgr inż. Alina Kuźmierkiewicz – Sopot 136. Prof. Marek Biziuk – Gdańsk 137. Mgr Alicja Müller – Gdańsk 138. Prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański 139. Wojciech Dudziński – Gdańsk 140. Mariola Elżbieta Dudzińska – Gdańsk 141. Dr hab. prof. PG Paweł Możejko – PG 142. Prof. Maciej Świeszewski – ASP Gdańsk 143. Alina Hampel – Gdynia 144. Maja Hampel – Gdynia, Czarne 145. MD Szymon Mikulski – Gdynia, Singapur 146. Ryszard Ignatowicz – Gdynia 147. Anna Ignatowicz – Gdynia 148. Marek Grabowski – Gdynia 149. Krystyna Grabowska – Gdynia, Kanada 150. Bożena Szyplińska – Gdynia, Kanada 151. Marek Grabowski – Gdynia 152. Jacek Mróz – Wielogłowy 153. Mgr inż. Krystyna Kajder-Mróz – Wielogłowy 154. Bartłomiej Mróz – Dublin (Irlandia) 155. Paulina Kirsanow – Dublin (Irlandia) 156. Maciej Mróz – Dublin (Irlandia) 157. Mgr Weronika Mróz – Dublin (Irlandia) 158. Rafał Olborski – Gdańsk 159. Prof. Bolesław Rutkowski – GUMed 160. Teresa Zarębska – Gdańsk 161. Jan Zarębski – Gdańsk, I Marszałek Województwa Pomorskiego w latach 1998-2002 162. Prof. Bohdan Jałowiecki – UW 163. Prof. Edmund Wittbrodt – b. rektor PG, Senator RP, b. Minister Edukacji Narodowej (2000–2001) 164. Mgr Elżbieta Makowiec – Gdańsk 165. Teresa Makowiec – Gdańsk 166. Ludwik Makowiec – Gdańsk 167. Jarosław Makowiec – Zarząd Regionu KOD Pomorze – Gdańsk 168. Krystyna Brociek – Gdańsk 169. Dr Joanna Łukomska-Makowiec – Gdańsk 170. Dr hab. prof. PG Sławomir Makowiec – PG 171. Prof. Zbigniew Szczerba – PG 172. Mgr ekon. Małgorzata Jelinek – Gdynia 173. Henryk Majewski – Gdańsk 174. Dr hab. prof. UAM Jerzy Kałążny – UAM 175. Dr Eryk Krasucki - Uniwersytet Szczeciński 176. Dr Magdalena Sacha – Uniwersytet Gdański 177. Mgr Artur Jabłoński – Uniwersytet Śląski, doktorant 178. Dr hab. Ewa Michna – UJ 179. Dr Jan Antoni Rafalski – Wilmington, DE, USA 180. Ryszard Matura 181. Mgr Hanna Kordowicz – sekretarz „Acta Poloniae Historica” 182. Andrzej Stelmasiewicz – radny Miasta Gdańska, fundacja Wspólnota Gdańska 183. Dr Olga Linkiewicz – IH PAN 184. Justyna Limon – Gdańsk 185. Prof. Dieter Bingen – Darmstadt 186. Dr Sławomir Poleszak – redaktor naczelny portalu ohistorie.eu 187. Dr hab. Machteld Venken – Uniwersytet Wiedeński/VUB 188. Dr Krzysztof Marcin Zalewski – Instytut Boyma 189. Dr Dobrochna Kałwa – UW 190. Prof. Krzysztof Ruchniewicz – UWr 191. Dr hab. prof. UAM Piotr Korduba - UAM 192. Prof. Ryszard Nycz – UJ 193. Beata Stasińska 194. Dr hab. prof. UMCS Andrzej Stępnik – UMCS 195. Prof. Jacek Wachowski – UAM 196. Przemysław Staroń – Sopot 197. Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny – IH PAN 198. Prof. Jan Maciej Zaucha – GUMed 199. Prof. Jan Widacki – Kraków 200. Prof. Pawel Zajas – UAM 201. Adam Donimirski 202. Prof. Jerzy W. Borejsza – IH PAN 203. Prof. Henryk Jankowski – UAM 204. Prof. Ewa Jassem – GUMed 205. Prof. Natalia Aleksiun – Touro College, New York 206. Barbara Witman – Bożepole Królewskie 207. Włodzimierz Witman – Bożepole Królewskie 208. Dr Zbigniew J. Canowiecki – Gdańsk 209. Prof. Anna Lisowska-Oleksiak – PG 210. Katarzyna i Sylwia Formela – Gdańsk 211. Prof. Maciej Janowski – IH PAN 212. Prof. Małgorzata Fuszara – UW 213. Prof. Piotr Kleczkowski – AGH 214. Dr hab. prof. AP Bernadetta Żynis – AP Słupsk 215. Dr hab. prof. PŚ Marianna Kotowska-Jelonek – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 216. Dr hab. Marcin Moskalewicz – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu/ University of Oxford 217. Anna Maria Januszek 218. Lek. med. Piotr Mierzewski – em. szef Wydziału Zdrowia Publicznego, Rada Europy, Strasbourg, Francja 219. Dr hab. prof. UJ Grażyna Kubica-Heller – UJ 220. Prof. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański 221. Dr hab. prof. AGH Dariusz Wojakowski – AGH 222. Stanisław Budkowski – Warszawa 223. Dr hab. Marek Węcowski – UW 224. Dr hab. Krystyna Pieńkowska – GUMed 225. Prof. Maria Ogielska – Uwr 226. Dr Marek Barański – ASP Gdańsk 227. Basil Kerski – ECS 228. Dr. Jochen Böhler – Universität Jena 229. Prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska – UW 230. Anna Białobrzeska 231. Prof. Marek Wilczyński – UW 232. Agnieszka Kukowska – GUMed 233. Prof. Elżbieta Adamowicz – SGH 234. Dr Maciej Sobieraj – Lublin 235. Prof. Marek Zaleski – Instytut Badań Literackich PAN 236. Anna Chryc-Gawrychowska – Gdańsk 237. Robert Chryc-Gawrychowski – Gdańsk 238. Prof. Waldemar Kuligowski – UAM 239. Prof. Jacek Tebinka – UG 240. Mec. Paweł Szutowicz – Gdańsk 241. Dr hab. Marcin Zaremba – UW 242. Dr hab. prof. UG Iwona Sakowicz-Tebinka – UG 243. Prof. Dušan Segeš – Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie 244. Prof. Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki 245. Prof. Krzysztof Trybuś – UAM

Do sygnatariuszy listu można dołączyć przez Internet - DOŁĄCZ DO SYGNATARIUSZY LISTU. ZŁÓŻ PODPIS

List protestacyjny

przeciwko dyskredytowaniu Gdańska i jego mieszkańców oraz próbie zawłaszczania Westerplatte

Gdańsk jest miastem o złożonej, ponad 1000-letniej historii. Dzisiejsi jego mieszkańcy, jak pokazują najnowsze badania, są społecznością o zróżnicowanych tożsamościach, ale deklarują silną identyfikację z Polską, swoim miastem, dzielnicą, regionem i Europą. Są też bardzo dumni z Gdańska – jego najnowszych osiągnięć, ale także kultury i dziedzictwa, mając pełną świadomość jego różnorodności.

Tymczasem od długiego czasu Gdańsk – zarówno jego mieszkańcy, jak i władze samorządowe oraz osoby publiczne, wywodzące się z miasta, są nieustannie dyskredytowane z tytułu rzekomej fascynacji niemieckością, uległości wobec Niemiec, reprezentowania niemieckich interesów, chęci odbudowy Wolnego Miasta itd. Z tymi zarzutami nieustannie spotykał się śp. prezydent Paweł Adamowicz, ale nic się po jego śmierci nie zmieniło. Wręcz przeciwnie – te same szkalujące wypowiedzi pojawiają się nieustannie, tyle że z jeszcze większą intensywnością.

Wykorzystuje się każdą okazję, aby Gdańsk stygmatyzować przy pomocy „niemieckiego straszaka”, odwołując się do negatywnych stereotypów, uprzedzeń i lęków. Dzieje się tak szczególnie w mediach, związanych z obozem rządowym (nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w mediach publicznych czy też w prasie). Nie spotyka się to z negatywną reakcją ze strony aktualnych władz politycznych. A wręcz przeciwnie – parlamentarzyści, członkowie Parlamentu Europejskiego, członkowie rządu czy też samorządowcy biorą w tym aktywny udział. Zarzucanie przy tym fałszowania historii środowiskom opiniotwórczym w Gdańsku i tym, które się Gdańskiem zajmują, ma prowadzić do narzucania własnej, jedynie słusznej i obowiązującej wizji przeszłości miasta, jego tożsamości i dziedzictwa.

Stanowczo przeciwko takim praktykom protestujemy! W Gdańsku – podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce – zawsze toczyły się żywe dyskusje wokół tożsamości, dziedzictwa i historii. Dziś tę różnorodność stanowisk usiłuje się pokazywać jako wątpliwą, czy wręcz niebezpieczną, bo zagrażającą polskim interesom. Sugeruje się przy tym, że ci, którzy prezentują inne stanowisko niż aktualnie sprawujący władzę, dopuszczają się nie tylko fałszowania historii, ale wręcz działają na szkodę naszego kraju.

Zdecydowanie takie stanowisko odrzucamy. Uznajemy je za uzurpację, służącą nie tylko do narzucania jednego, jedynie słusznego wzorca patriotyzmu czy też standardu bycia Polakiem, ale także jako pretekst do podporządkowywania swoim politycznym interesom przestrzeni publicznych, miejsc pamięci oraz instytucji kultury. Tak stało się np. w przypadku Muzeum II Wojny Światowej. Dziś w ten sam sposób próbuje się przejąć teren Westerplatte.

Protestujemy przeciwko temu, aby przy użyciu mechanizmów parlamentarnych (specustawa) – uniemożliwiających jakikolwiek dialog oraz niedopuszczających do społecznych konsultacji – dokonywać, w imię partyjnych interesów i własnej wizji historii, przejęcia terenów na Półwyspie Westerplatte. Nasz sprzeciw budzi także twierdzenie, że jest to realizacja ważnego interesu państwowego. Państwo bowiem to coś znacznie więcej niż rząd i jedna partia, nawet taka, która wygrywa wybory. Podkreślamy, że samorząd jest istotnym elementem państwa i ma gwarantowane konstytucyjnie prawa, w tym prawo do własności. Zaś władze samorządowe posiadają silną i jednoznaczną legitymację demokratyczną.

Muzeum Gdańska od 45 lat gromadzi zbiory związane z obrońcami Westerplatte i eksponuje je w jedynym obiekcie architektury militarnej byłego Pola Bitwy wykorzystywanym na cele muzealne (Wartownia nr 1). Na tym terenie prowadzona jest intensywna działalność edukacyjna, a od dwóch lat przygotowywana jest koncepcja stworzenia na Półwyspie plenerowego muzeum. Jest to też miejsce wspólnego czczenia jednego z najważniejszych momentów w naszych dziejach.

Dyskredytowanie tych wszystkich działań i to jeszcze z wykorzystywaniem sugestii, jakoby Gdańsk, jego mieszkańcy i władze nie byli wystarczająco patriotyczni oraz odpowiedzialni, uznajemy za kolejny przykład, nieakceptowalnej z punktu widzenia ładu społecznego, realizacji własnych interesów politycznych przez stronę rządową. Westerplatte jest wspólnym dobrem. Niezwykle ważnym dla Gdańska, Polski i Europy. Wsparcie dla podkreślenia jego znaczenia nie wymaga uderzania w kolejną instytucję kultury, nie powinno prowadzić do ograniczania uprawnień samorządu i nie może odbywać się przy pomocy „siłowych” rozwiązań prawnych (specustawa).

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze