"Wykorzystuje się każdą okazję, aby Gdańsk stygmatyzować przy pomocy niemieckiego straszaka«, odwołując się do negatywnych stereotypów, uprzedzeń i lęków. Dzieje się tak szczególnie w mediach, związanych z obozem rządowym”, piszą naukowcy w liście przeciw zawłaszczaniu Westerplatte. Podpisało się pod nim już ponad 660 osób

Akcję podpisywania listu zainicjowali w sobotę, 8 czerwca 2019, profesorowie Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz ISP PAN.

W liście napisali, że „od długiego czasu Gdańsk – zarówno jego mieszkańcy, jak i władze samorządowe oraz osoby publiczne, wywodzące się z miasta, są nieustannie dyskredytowane z tytułu rzekomej fascynacji niemieckością, uległości wobec Niemiec, reprezentowania niemieckich interesów, chęci odbudowy Wolnego Miasta itd.

Z tymi zarzutami nieustannie spotykał się śp. prezydent Paweł Adamowicz, ale nic się po jego śmierci nie zmieniło”.

Ważnym wątkiem listu jest obrona Westerplatte przed zawłaszczaniem przez polityków PiS:

„Dyskredytowanie wszystkich działań [edukacyjnych] i to jeszcze z wykorzystywaniem sugestii, jakoby Gdańsk, jego mieszkańcy i władze nie byli wystarczająco patriotyczni oraz odpowiedzialni, uznajemy za kolejny przykład, nieakceptowalnej z punktu widzenia ładu społecznego, realizacji własnych interesów politycznych przez stronę rządową.

Westerplatte jest wspólnym dobrem. Niezwykle ważnym dla Gdańska, Polski i Europy.

Wsparcie dla podkreślenia jego znaczenia nie wymaga uderzania w kolejną instytucję kultury, nie powinno prowadzić do ograniczania uprawnień samorządu i nie może odbywać się przy pomocy „siłowych” rozwiązań prawnych (specustawa)”.

Poniżej cały list (zamieszczony na portalu gdansk.pl). Podpisało się pod nim już ponad 660 osób.

Inicjatorami listu są:

 • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
 • prof. dr hab. Grzegorz Motyka (ISP PAN Warszawa)

Pod treścią listu (stan na 10 czerwca, godz. 15) podpisało się ponad 600 osób (imiona i nazwiska pod listem).

Odzew na inicjatywę gdańskich profesorów przeszedł najśmielsze oczekiwania, podpisują się osoby z kraju i zagranicy, m.in.: prof. Krzysztof Pomian, prof. Anna Wolff-Powęska, prof. Antoni Dudek, prof. Jerzy W. Borejsza, prof. Włodzimierz Borodziej.

 • Zobacz kto już podpisał

  Do dnia 10.06.2019 godz. 10.00 sygnatariuszami zostali:
  1. Prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański
  2. Prof. Józef Borzyszkowski – Uniwersytet Gdański
  3. Prof. Janusz Rachoń – Gdańsk, b. rektor PG, Senator RP VII kadencji
  4. Prof. Grzegorz Motyka – ISP PAN Warszawa
  5. Dorota Pawlak – anglistka, Gdańsk
  6. Prof. Wojciech Tygielski –Uniwersytet Warszawski
  7. Prof. Andrzej Leder – IFiS PAN
  8. Prof. Łukasz A Turski – CFT PAN, Warszawa
  9. Prof. Jan Kubik – Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick
  10. Dr Mariusz Zajączkowski – ISP PAN / IPN Lublin
  11. Dr Agata Fijuth-Dudek – UMCS
  12. Prof. Przemysław Czapliński – UAM, Poznań
  13. Dorota Swietlicka – lekarz, etyk, Zurych
  14. Prof. Robert Blobaum – West Virginia University (USA)
  15. Prof. Donata Blobaum – West Virginia University (USA)
  16. Joanna Kasperska-Sadowska – aktorka
  17. Zbigniew Darasz – Kraków
  18. Piotr Rachtan – Warszawa, „Monitor Konstytucyjny”
  19. Prof. Jerzy Bartmiński – UMCS i IS PAN
  20. Prof. Krzysztof Pomian – CNRS w Paryżu / UMK
  21. Prof. Maria Podgórska – SGH
  22. Dr hab. prof. UMCS Mariusz Mazur – UMCS
  23. Dr hab. prof. UG Anna Mazurkiewicz – Uniwersytet Gdański
  24. Prof. Bogusław Dybaś – UMK
  25. Prof. Janusz Mucha – AGH
  26. Prof. Irena E. Kotowska – Szkoła Główna Handlowa
  27. Prof. Marcin Kula – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
  28. Dr Małgorzata Kula – UW
  29. Prof. Maja Mendel – Uniwersytet Gdański
  30. Prof. Włodzimierz Borodziej – UW
  31. Bożena Grzywaczewska – działaczka opozycji w PRL
  32. Dr Katarzyna Minczykowska-Targowska – Toruń
  33. Dr hab. Mirosław Filipowicz – KUL
  34. Dr hab. Piotr Witek – UMCS
  35. Prof. Paweł Machcewicz – ISP PAN
  36. Dr Anna Machcewicz – ISP PAN
  37. Dr hab. Piotr Majewski – UW
  38. Prof. Rafał Wnuk – KUL
  39. Dr hab. Dariusz Libionka – IFiS PAN
  40. Magda Krzyżanowska-Mierzewska – radca prawny, b. prawniczka w Kancelarii
  Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  41. Dr Jan Szkudliński – historyk
  42. Prof. Anna Wolff-Powęska – Poznań
  43. Dr hab. Ewa Manikowska – Instytut Sztuki PAN
  44. Prof. Aleksander Bursche – UW
  45. Dr Jacek Kołtan – ECS
  46. Prof. Antoni Dudek – UKSW
  47. Prof. Jarosław Antoni Wiśniewski – UW
  48. Dr Jan Daniluk – Uniwersytet Gdański
  49. Dr Łukasz Jasiński – CBH PAN w Berlinie
  50. Barbara Szczepuła – dziennikarka, pisarka
  51. Marek Ponikowski – dziennikarz
  52. Sebastian Pawlina – historyk
  53. Mariusz Gąsior – historyk, Muzeum Śląskie
  54. Waldemar Stopczyński – nauczyciel, prezes Stowarzyszenia im. Bolesława Srockiego
  55. dr Ewa Solska – UMCS
  56. Prof. Andrzej Paczkowski – ISP PAN
  57. Paweł Potoroczyn
  58. Prof. Marek Zybura – CSNE UWr
  59. Prof. Hubert Orłowski – UAM
  60. Dr hab. prof. UG Tomasz Torbus – Uniwersytet Gdański
  61. Dr hab. prof. AGH Maria Szmeja – AGH
  62. Prof. Robert Traba – ISP PAN
  63. Prof. Adam Walaszek – UJ
  64. Prof. Jerzy Kochanowski – UW
  65. Prof. John Connelly – University of California, Berkeley
  66. Prof. Dorota Praszałowicz – UJ
  67. Dr Grzegorz Grzelak – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
  68. Prof. Małgorzata Czermińska – Uniwersytet Gdański
  69. Dr hab. prof. UAM Krzysztof Podemski – UAM
  70. Dr hab. prof. UG Arkadiusz Modrzejewski – Uniwersytet Gdański
  71. Dr Bartosz Mika – Uniwersytet Gdański
  72. Prof. Tadeusz Stegner – Uniwersytet Gdański
  73. Prof. Magłorzata Omilianowska – Uniwersytet Gdański
  74. Prof. Lucyna Nyka – PG
  75. Dr Anna Sobecka – Uniwersytet Gdański
  76. Dr hab. prof. UG Waldem
  125. Lek med. Karolina Rachoń – Gdańsk
  126. Mgr inż. Wanda Łukowicz-Stukan – Gdańsk, Makton
  127. Prof. Wiesław Makarewicz – GUMed
  128. Dr inż. Dorota Starościak – Sopot
  129. Mgr inż. Jacek Starościak – Sopot
  130. Katarzyna Ostrowska – Goleniów
  131. Piotr Ostrowski – Goleniów
  132. Dr inż. Andrzej Skiba– Gdańsk
  133. Danuta Wróbel – Gdańsk
  134. Dr n. farm. Wojciech Kuźmierkiewicz – Sopot
  135. Mgr inż. Alina Kuźmierkiewicz – Sopot
  136. Prof. Marek Biziuk – Gdańsk
  137. Mgr Alicja Müller – Gdańsk
  138. Prof. Jerzy Zajadło – Uniwersytet Gdański
  139. Wojciech Dudziński – Gdańsk
  140. Mariola Elżbieta Dudzińska – Gdańsk
  141. Dr hab. prof. PG Paweł Możejko – PG
  142. Prof. Maciej Świeszewski – ASP Gdańsk
  143. Alina Hampel – Gdynia
  144. Maja Hampel – Gdynia, Czarne
  145. MD Szymon Mikulski – Gdynia, Singapur
  146. Ryszard Ignatowicz – Gdynia
  147. Anna Ignatowicz – Gdynia
  148. Marek Grabowski – Gdynia
  149. Krystyna Grabowska – Gdynia, Kanada
  150. Bożena Szyplińska – Gdynia, Kanada
  151. Marek Grabowski – Gdynia
  152. Jacek Mróz – Wielogłowy
  153. Mgr inż. Krystyna Kajder-Mróz – Wielogłowy
  154. Bartłomiej Mróz – Dublin (Irlandia)
  155. Paulina Kirsanow – Dublin (Irlandia)
  156. Maciej Mróz – Dublin (Irlandia)
  157. Mgr Weronika Mróz – Dublin (Irlandia)
  158. Rafał Olborski – Gdańsk
  159. Prof. Bolesław Rutkowski – GUMed
  160. Teresa Zarębska – Gdańsk
  161. Jan Zarębski – Gdańsk, I Marszałek Województwa Pomorskiego w latach 1998-2002
  162. Prof. Bohdan Jałowiecki – UW
  163. Prof. Edmund Wittbrodt – b. rektor PG, Senator RP, b. Minister Edukacji Narodowej
  (2000–2001)
  164. Mgr Elżbieta Makowiec – Gdańsk
  165. Teresa Makowiec – Gdańsk
  166. Ludwik Makowiec – Gdańsk
  167. Jarosław Makowiec – Zarząd Regionu KOD Pomorze – Gdańsk
  168. Krystyna Brociek – Gdańsk
  169. Dr Joanna Łukomska-Makowiec – Gdańsk
  170. Dr hab. prof. PG Sławomir Makowiec – PG
  171. Prof. Zbigniew Szczerba – PG
  172. Mgr ekon. Małgorzata Jelinek – Gdynia
  173. Henryk Majewski – Gdańsk
  174. Dr hab. prof. UAM Jerzy Kałążny – UAM
  175. Dr Eryk Krasucki – Uniwersytet Szczeciński
  176. Dr Magdalena Sacha – Uniwersytet Gdański
  177. Mgr Artur Jabłoński – Uniwersytet Śląski, doktorant
  178. Dr hab. Ewa Michna – UJ
  179. Dr Jan Antoni Rafalski – Wilmington, DE, USA
  180. Ryszard Matura
  181. Mgr Hanna Kordowicz – sekretarz „Acta Poloniae Historica”
  182. Andrzej Stelmasiewicz – radny Miasta Gdańska, fundacja Wspólnota Gdańska
  183. Dr Olga Linkiewicz – IH PAN
  184. Justyna Limon – Gdańsk
  185. Prof. Dieter Bingen – Darmstadt
  186. Dr Sławomir Poleszak – redaktor naczelny portalu ohistorie.eu
  187. Dr hab. Machteld Venken – Uniwersytet Wiedeński/VUB
  188. Dr Krzysztof Marcin Zalewski – Instytut Boyma
  189. Dr Dobrochna Kałwa – UW
  190. Prof. Krzysztof Ruchniewicz – UWr
  191. Dr hab. prof. UAM Piotr Korduba – UAM
  192. Prof. Ryszard Nycz – UJ
  193. Beata Stasińska
  194. Dr hab. prof. UMCS Andrzej Stępnik – UMCS
  195. Prof. Jacek Wachowski – UAM
  196. Przemysław Staroń – Sopot
  197. Dr hab. prof. IH PAN Maciej Górny – IH PAN
  198. Prof. Jan Maciej Zaucha – GUMed
  199. Prof. Jan Widacki – Kraków
  200. Prof. Pawel Zajas – UAM
  201. Adam Donimirski
  202. Prof. Jerzy W. Borejsza – IH PAN
  203. Prof. Henryk Jankowski – UAM
  204. Prof. Ewa Jassem – GUMed
  205. Prof. Natalia Aleksiun – Touro College, New York
  206. Barbara Witman – Bożepole Królewskie
  207. Włodzimierz Witman – Bożepole Królewskie
  208. Dr Zbigniew J. Canowiecki – Gdańsk
  209. Prof. Anna Lisowska-Oleksiak – PG
  210. Katarzyna i Sylwia Formela – Gdańsk
  211. Prof. Maciej Janowski – IH PAN
  212. Prof. Małgorzata Fuszara – UW
  213. Prof. Piotr Kleczkowski – AGH
  214. Dr hab. prof. AP Bernadetta Żynis – AP Słupsk
  215. Dr hab. prof. PŚ Marianna Kotowska-Jelonek – Politechnika Świętokrzyska w
  Kielcach
  216. Dr hab. Marcin Moskalewicz – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu/ University of
  Oxford
  217. Anna Maria Januszek
  218. Lek. med. Piotr Mierzewski – em. szef Wydziału Zdrowia Publicznego, Rada Europy,
  Strasbourg, Francja
  219. Dr hab. prof. UJ Grażyna Kubica-Heller – UJ
  220. Prof. Tomasz Szkudlarek – Uniwersytet Gdański
  221. Dr hab. prof. AGH Dariusz Wojakowski – AGH
  222. Stanisław Budkowski – Warszawa
  223. Dr hab. Marek Węcowski – UW
  224. Dr hab. Krystyna Pieńkowska – GUMed
  225. Prof. Maria Ogielska – Uwr
  226. Dr Marek Barański – ASP Gdańsk
  227. Basil Kerski – ECS
  228. Dr. Jochen Böhler – Universität Jena
  229. Prof. Aleksandra Leliwa-Kopystyńska – UW
  230. Anna Białobrzeska
  231. Prof. Marek Wilczyński – UW
  232. Agnieszka Kukowska – GUMed
  233. Prof. Elżbieta Adamowicz – SGH
  234. Dr Maciej Sobieraj – Lublin
  235. Prof. Marek Zaleski – Instytut Badań Literackich PAN
  236. Anna Chryc-Gawrychowska – Gdańsk
  237. Robert Chryc-Gawrychowski – Gdańsk
  238. Prof. Waldemar Kuligowski – UAM
  239. Prof. Jacek Tebinka – UG
  240. Mec. Paweł Szutowicz – Gdańsk
  241. Dr hab. Marcin Zaremba – UW
  242. Dr hab. prof. UG Iwona Sakowicz-Tebinka – UG
  243. Prof. Dušan Segeš – Instytut Historyczny Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie
  244. Prof. Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki
  245. Prof. Krzysztof Trybuś – UAM

Do sygnatariuszy listu można dołączyć przez Internet – DOŁĄCZ DO SYGNATARIUSZY LISTU. ZŁÓŻ PODPIS


List protestacyjny

przeciwko dyskredytowaniu Gdańska i jego mieszkańców oraz próbie zawłaszczania Westerplatte

Gdańsk jest miastem o złożonej, ponad 1000-letniej historii. Dzisiejsi jego mieszkańcy, jak pokazują najnowsze badania, są społecznością o zróżnicowanych tożsamościach, ale deklarują silną identyfikację z Polską, swoim miastem, dzielnicą, regionem i Europą. Są też bardzo dumni z Gdańska – jego najnowszych osiągnięć, ale także kultury i dziedzictwa, mając pełną świadomość jego różnorodności.

Tymczasem od długiego czasu Gdańsk – zarówno jego mieszkańcy, jak i władze samorządowe oraz osoby publiczne, wywodzące się z miasta, są nieustannie dyskredytowane z tytułu rzekomej fascynacji niemieckością, uległości wobec Niemiec, reprezentowania niemieckich interesów, chęci odbudowy Wolnego Miasta itd. Z tymi zarzutami nieustannie spotykał się śp. prezydent Paweł Adamowicz, ale nic się po jego śmierci nie zmieniło. Wręcz przeciwnie – te same szkalujące wypowiedzi pojawiają się nieustannie, tyle że z jeszcze większą intensywnością.

Wykorzystuje się każdą okazję, aby Gdańsk stygmatyzować przy pomocy „niemieckiego straszaka”, odwołując się do negatywnych stereotypów, uprzedzeń i lęków. Dzieje się tak szczególnie w mediach, związanych z obozem rządowym (nie tylko w mediach społecznościowych, ale także w mediach publicznych czy też w prasie). Nie spotyka się to z negatywną reakcją ze strony aktualnych władz politycznych. A wręcz przeciwnie – parlamentarzyści, członkowie Parlamentu Europejskiego, członkowie rządu czy też samorządowcy biorą w tym aktywny udział. Zarzucanie przy tym fałszowania historii środowiskom opiniotwórczym w Gdańsku i tym, które się Gdańskiem zajmują, ma prowadzić do narzucania własnej, jedynie słusznej i obowiązującej wizji przeszłości miasta, jego tożsamości i dziedzictwa.

Stanowczo przeciwko takim praktykom protestujemy! W Gdańsku – podobnie jak w wielu innych miejscach w Polsce – zawsze toczyły się żywe dyskusje wokół tożsamości, dziedzictwa i historii. Dziś tę różnorodność stanowisk usiłuje się pokazywać jako wątpliwą, czy wręcz niebezpieczną, bo zagrażającą polskim interesom. Sugeruje się przy tym, że ci, którzy prezentują inne stanowisko niż aktualnie sprawujący władzę, dopuszczają się nie tylko fałszowania historii, ale wręcz działają na szkodę naszego kraju.

Zdecydowanie takie stanowisko odrzucamy. Uznajemy je za uzurpację, służącą nie tylko do narzucania jednego, jedynie słusznego wzorca patriotyzmu czy też standardu bycia Polakiem, ale także jako pretekst do podporządkowywania swoim politycznym interesom przestrzeni publicznych, miejsc pamięci oraz instytucji kultury. Tak stało się np. w przypadku Muzeum II Wojny Światowej. Dziś w ten sam sposób próbuje się przejąć teren Westerplatte.

Protestujemy przeciwko temu, aby przy użyciu mechanizmów parlamentarnych (specustawa) – uniemożliwiających jakikolwiek dialog oraz niedopuszczających do społecznych konsultacji – dokonywać, w imię partyjnych interesów i własnej wizji historii, przejęcia terenów na Półwyspie Westerplatte. Nasz sprzeciw budzi także twierdzenie, że jest to realizacja ważnego interesu państwowego. Państwo bowiem to coś znacznie więcej niż rząd i jedna partia, nawet taka, która wygrywa wybory. Podkreślamy, że samorząd jest istotnym elementem państwa i ma gwarantowane konstytucyjnie prawa, w tym prawo do własności. Zaś władze samorządowe posiadają silną i jednoznaczną legitymację demokratyczną.

Muzeum Gdańska od 45 lat gromadzi zbiory związane z obrońcami Westerplatte i eksponuje je w jedynym obiekcie architektury militarnej byłego Pola Bitwy wykorzystywanym na cele muzealne (Wartownia nr 1). Na tym terenie prowadzona jest intensywna działalność edukacyjna, a od dwóch lat przygotowywana jest koncepcja stworzenia na Półwyspie plenerowego muzeum. Jest to też miejsce wspólnego czczenia jednego z najważniejszych momentów w naszych dziejach.

Dyskredytowanie tych wszystkich działań i to jeszcze z wykorzystywaniem sugestii, jakoby Gdańsk, jego mieszkańcy i władze nie byli wystarczająco patriotyczni oraz odpowiedzialni, uznajemy za kolejny przykład, nieakceptowalnej z punktu widzenia ładu społecznego, realizacji własnych interesów politycznych przez stronę rządową. Westerplatte jest wspólnym dobrem. Niezwykle ważnym dla Gdańska, Polski i Europy. Wsparcie dla podkreślenia jego znaczenia nie wymaga uderzania w kolejną instytucję kultury, nie powinno prowadzić do ograniczania uprawnień samorządu i nie może odbywać się przy pomocy „siłowych” rozwiązań prawnych (specustawa).


OKO sprawdza, czy politycy mówią prawdę o historii.
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!