Nędza trzeciego sektora
HAPPENING AMNESTY INTERNATIONAL
FOT. JERZY GUMOWSKI / AGENCJA GAZETA

Nędza trzeciego sektora