Strajk nauczycieli. Nauczycielki mogą dostać wypłatę za dni strajkowe
Demonstraacja poparcia dla strajku nauczycieli
Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

Nie ma obowiązku potrącania z pensji za strajk. Związki mogą podpisywać porozumienia ze szkołami