0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Agata KubisAgata Kubis

"Mamy prawo (a czasem wręcz obowiązek) pomóc każdej osobie w potrzebie, niezależnie od tego, czy jest polskim obywatelem, czy też nie. Żadne przepisy prawa nam tego nie zakazują", pisze Grupa Granica, czyli aktywiści niosący pomoc na granicy polsko-białoruskiej.

Manifest można podpisać na stronie Nasza Demokracja.

Manifest Grupy Granica

Trwa kryzys humanitarny. W strefie objętej stanem wyjątkowym uwięzieni są ludzie: mężczyźni, kobiety i dzieci. Osoby starsze, schorowane, w ciąży. Zostali oszukani przez Łukaszenkę. Białoruski reżim fizycznie uniemożliwia im powrót do ich rodzinnych krajów. Większość uciekła z nich przed wojną, głodem, prześladowaniem albo śmiercią.

Temperatury w strefie przygranicznej spadają nocami poniżej zera. Osoby spotykane przez aktywistów są skrajnie wychłodzone, głodne i spragnione. To warunki zagrożenia życia.

Mamy prawo (a czasem wręcz obowiązek) pomóc każdej osobie w potrzebie, niezależnie od tego, czy jest polskim obywatelem, czy też nie. Żadne przepisy prawa nam tego nie zakazują.

Nie zgadzamy się na bierne przyglądanie się cierpieniu ludzi, którzy ryzykują życiem, szukając bezpiecznego schronienia!

Nie zgadzamy się na zastraszanie osób gotowych nieść bezinteresowną pomoc!

Nie zgadzamy się na ograniczanie medykom dostępu do osób potrzebujących pomocy!

Nie zgadzamy się na ograniczanie pracy mediów w rejonie objętym kryzysem humanitarnym!

Nie zgadzamy się na łamanie przepisów polskiej Konstytucji oraz praw międzynarodowych poprzez wprowadzanie znienacka i bez konsultacji wadliwych ustaw i rozporządzeń! (jak ustawa wywózkowa czy rozporządzenie o push-backach z 20.08.2021)

Nie zgadzamy się na zmuszanie służb mundurowych do wykonywania rozkazów sprzecznych z prawem i normami moralnymi!

Nie zgadzamy się na obciążanie służby zdrowia oraz jej pracowników wyłączną odpowiedzialnością za życie i zdrowie uchodźców, podczas gdy tych samych uchodźców inne służby publiczne narażają na wszystkie czynniki ryzyka!

Nie zgadzamy się na uciążliwości, z jakimi borykają się mieszkańcy pogranicza w związku z nadobecnością służb mundurowych!

Nie zgadzamy się na dehumanizację uchodźców, którzy są dziś traktowani jak amunicja w wojnie hybrydowej!

Żądamy dopuszczenia organizacji humanitarnych i służb medycznych do terenów przygranicznych!

Nie będziemy obojętni!

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze