Niedorzeczny wniosek Kuchcińskiego do TK. Ma rozstrzygnąć, czy Sąd Najwyższy może ułaskawiać
Uroczystosc wreczenia odznaczen panstwowych
Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Niedorzeczny wniosek Kuchcińskiego do TK. Ma rozstrzygnąć, czy Sąd Najwyższy może ułaskawiać