Niezłomny RPO. Adam Bodnar odebrał nagrodę za walkę o praworządność i prawa człowieka
Bodnar Nagroda Rafto

Niezłomny RPO. Adam Bodnar odebrał nagrodę za walkę o praworządność i prawa człowieka