0:00
Prawa autorskie: Sławomir Kamiński / Agencja GazetaSławomir Kamiński / ...
18 grudnia 2016

"Kuchciński nie dopełnił obowiązków, poświadczył nieprawdę". Nowoczesna zawiadamia prokuraturę

Ryszard Petru w imieniu Nowoczesnej złożył wniosek o ściganie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i uchylenie mu immunitetu m.in. za bezprawne przeniesienie obrad Sejmu poza salę plenarną, nieprawidłowe sprawdzenie kworum podczas głosowania i uniemożliwianie posłom wzięcia udziału w pracach Sejmu

Wydrukuj

Marek Kuchciński podczas wieczornego posiedzenia Sejmu 16 grudnia dopuścił się wielokrotnego naruszenia regulaminu Sejmu, za które - jak pisaliśmy - grozi mu odpowiedzialność karna. 17 grudnia Nowoczesna skierowała do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w tej sprawie. Argumenty Nowoczesnej w znacznej części pokrywają się z analizą stanu prawnego, opublikowaną przez OKO.press

W piśmie podpisanym przez Ryszarda Petru Nowoczesna powołuje się na dwa artykuły kodeksu karnego:

"Art. 231.1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Art. 271.1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

W uzasadnieniu wniosku Nowoczesna opisuje, w jaki sposób Marek Kuchciński dopuścił się przestępstwa podczas wczorajszej nocy:

  • nieprawidłowo powiadomił posłów o wznowieniu obrad w Sali Kolumnowej. "Od wysłania SMS-a z powiadomieniem do otworzenia posiedzenia upłynęło zaledwie kilka minut - mówi OKO.press Paweł Rabiej, rzecznik Nowoczesnej. - Nie mamy też pewności, czy wszyscy posłowie mieli przy sobie komórki lub tablety";
  • kontynuował obrady w sali zbyt małej, by wszyscy posłowie mogli na równych prawach sprawować w nim swoje obowiązki;
  • uniemożliwił posłom zajęcie merytorycznego stanowiska w sprawie projektu ustawy budżetowej, którego dotyczyło głosowanie;
  • nie sprawdził należycie, czy w głosowaniu w Sali Kolumnowej wzięła udział wymagana liczba 230 posłów. Przyjmując, że zebrało się kworum, zdaniem Nowoczesnej dopuścił się przestępstwa poświadczenia nieprawdy.

Petru zwrócił do prokuratury o przesłuchanie Marka Kuchcińskiego, zabezpieczenie i przesłanie Nowoczesnej nagrań z monitoringu i kamer przemysłowych w Sejmie oraz wszelkiej dokumentacji podpisanej przez marszałka w związku ze wznowieniem obrad Sejmu.

Jak mówi OKO.press Paweł Rabiej, posłowie Nowoczesnej w trakcie obrad w Sali Kolumnowej fotografowali obecne w niej osoby. Będą analizować dostępne materiały, by sprawdzić, czy nie doszło do sfałszowania głosowania - podnoszenia rąk przez osoby nieuprawnione, podwójne liczenie głosów lub wpisanie na listę głosujących posłów, których w rzeczywistości nie było na sali.

Powodem do takich podejrzeń jest fakt, iż posłowie PiS podpisywali listę obecności po zamknięciu posiedzenia, co nagrali i sfotografowali posłowie PO. Na zaprezentowanych przez można zobaczyć, że dopuścili się tego: Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Mariusz Kamiński oraz Jarosław Zieliński. Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO, zapowiedział, że także złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz śledczy. W OKO.press od 2016 r., wcześniej pisał dla „Gazety Wyborczej”. Absolwent filozofii na UW i Polskiej Szkoły Reportażu, stypendysta OCCRP. Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Komentarze

Komentarze będą wkrótce dostępne