0:00
0:00

0:00

Nie ma badań, które mówiłyby, co naprawdę myślą księża w Polsce o papieżu Franciszku. Coś jednak – w bardzo pośredni sposób – na ten temat wiemy.

Papieża inaczej przyjmują katolicy świeccy, a inaczej księża. (...) w Ameryce Południowej Jan Paweł II [też] był przyjmowany entuzjastycznie przez świeckich, a w związku z teologią wyzwolenia przez biskupów i księży był przyjmowany inaczej!

wywiad dla "Vatican Insider" za “Gazetą Wyborczą”,08 czerwca 2016

Sprawdziliśmy

Blisko prawdy. Badania wydają się to potwierdzać

W grudniu 2015 r. TNS OBOP na zamówienie „Gazety Wyborczej” przeprowadził obszerne badania pokazujące, co Polacy myślą o Kościele.

Wyniki były bardzo złe dla polskiego Kościoła: badani sądzili, że duchowni w Polsce nie przestrzegają zasad „Kościoła ubogiego”. Tymczasem papież wzywa np. do modlitwy „za kapłanów i biskupów, by nie ulegli pokusie pieniędzy i próżności, ale aby służyli ludowi bożemu”. Mówi też, że „jeśli jakiś duchowny czy biskup ugania się za pieniędzmi, to nie jest kochany przez ludzi – i to właśnie jest znakiem. Na dodatek sam dobrze nie skończy”. Przestrzegał biskupów przed „pokusą karierowiczostwa” i „mentalnością książąt”.

Zdaniem większości badanych „pokusa materializmu opanowała w Polsce nie tylko biskupów, ale też ogół księży”.

Polaków zapytano też o to, jak ich zdaniem biskupi i księża oceniają pontyfikat Franciszka. Aż 53 proc. badanych sądziło, że polscy biskupi wobec pontyfikatu Franciszka odczuwają więcej obaw niż nadziei (że jest odwrotnie – uważało 35 proc.). „Ogół księży” zdaniem badanych oceniał go tylko odrobinę lepiej.

Polacy więc myślą dokładnie tak, jak kard. Nycz – że księża w Polsce mniej lubią papieża Franciszka niż świeccy katolicy.

Trudno jednak powiedzieć, na ile popularności Franciszka w Polsce nie naruszyły jego apele o przyjmowanie uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki. Sondaże wskazują, że ponad połowa Polaków jest temu zdecydowanie przeciwna. Papież w tej sprawie pozostaje całkowicie bezkompromisowy – w Wielki Czwartek umył nawet stopy uchodźcom, co wywołało burzliwe protesty w polskim internecie.

;

Udostępnij:

Adam Leszczyński

Dziennikarz OKO.press, historyk i socjolog, profesor Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Komentarze