Dagmara i Paweł Drozdowie z ruchu Obywatele RP są na liście 99 osób, na które od początku rządów PiS, nałożono zakazy wstępu do Sejmu. Oboje mają roczny zakaz, za rozwinięcie transparentów na terenie otaczającym parlament. Nie zamierzają się z tym godzić. Od decyzji odwołali się do sądu administracyjnego

Na „czarną listę” Straży Marszałkowskiej Dagmara i Paweł Drozd trafili pięć miesięcy temu.

22 czerwca 2017 roku w kilkuosobowej grupce Obywateli RP i działaczy LGBT weszli legalnie, z przepustkami, na teren otaczający parlament. Chcieli zaprotestować przeciwko ustawom o sądach, nad którymi pracował wówczas Sejm i przeciwko ograniczeniu wolności zgromadzeń.

Rozwinęli transparenty z napisami: „Wolność zgromadzeń” i „Brońcie niezależności sądów” oraz tęczowe flagi.

Niemal natychmiast rzuciła się na nich Straż Marszałkowska. Strażnicy wyciągnęli ich siłą poza Sejm, zabrali im transparenty i przepustki.

Przedwczoraj po raz kolejny wkroczyliśmy na teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, by zamanifestować swój sprzeciw wobec łamania konstytucji i ograniczania praw obywatelskich.Więcej informacji o akcji –> https://goo.gl/tsKeqYChcesz dołączyć do akcji?Napisz na: sejmjestnasz@protonmail.com_______________________________Obywatele RP są organizacją non-profit, utrzymujemy się tylko dzięki Waszym darowiznom. Jeżeli popierasz nasze działania i chcesz nas wesprzeć to możesz zrobić to przez poniższe linki.Wpłać na zrzutkę –> https://zrzutka.pl/obywatelerpWpłać przez PayPal –> https://goo.gl/sdHb0aPrzelew:nr rachunku: 08 1140 2004 0000 3302 7688 1043Fundacja Wolni Obywatele RPDembińskiego 4B,01-644 WarszawaTytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe.Przelew zagraniczny:IBAN: PL 08 1140 2004 0000 3302 7688 1043SWIFT / BIC: BREXPLPWMBKmBank SA, 00-950 Warszawa,ul. Senatorska 18

Opublikowany przez Obywatele RP na 23 czerwca 2017

We wrześniu br. uczestnicy pikiety zostali wezwani przez policję na przesłuchanie. Mimo, że wchodząc na teren należący do Sejmu mieli przepustki, policja sprawdzała, czy nie naruszyli artykułu 193 kodeksu karnego („Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.)

Nie były to jednak jedyne konsekwencje pikiety.

„Jeszcze latem dostaliśmy pocztą pisma z Kancelarii Sejmu, z informacją, że nałożono na nas roczny zakaz wstępu” – mówi Paweł Drozd.

Roczny zakaz wstępu do Sejmu nałożony na Pawła Drozda. Fot. screen

„Informuję, że w związku z zakłóceniem porządku, poprzez nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz niestosowaniem się do poleceń porządkowych strażników Straży Marszałkowskiej w dniu 22. 06. 2017 r. została podjęta decyzja o czasowym zawieszeniu Pana (Pani) prawa wstępu do budynków sejmowych do dnia 21.06.2018 r.” – pisał zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej Wojciech Leśnik.

Wyjaśniał, że podstawą prawną podjęcia decyzji jest zarządzenie marszałka Sejmu dotyczące wstępu do budynków Sejmu i na tereny otaczające go. Zgodnie z paragrafem 21 tego zarządzenia

„w uzasadnionych przypadkach, mając na względzie zachowanie spokoju i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sejmu i Senatu, Komendant Straży Marszałkowskiej może czasowo zawiesić prawo wstępu do budynków”.Czy sąd uchyli zakaz?

Drozdowie skierowali skargi na decyzje Straży Marszałkowskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Chcą ich uchylenia.

Reprezentuje ich kancelaria prawna Sidor Pietrzak & Wspólnicy, w której partnerem jest Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, znany z zaangażowania na rzecz obrony praw obywatelskich.

W skargach do WSA kancelaria podnosi, że:

  • decyzja szefa Straży Marszałkowskiej została podjęta na podstawie regulacji wewnętrznych (zarządzenia marszałka Sejmu), a nie prawa powszechnie obowiązującego;
  • zarządzenie marszałka nie spełnia zasad poprawnej legislacji – nie wskazuje bowiem okresu na jaki można zakazać komuś wstępu do Sejmu i nie określa zachowania, za które można nałożyć taką sankcję,
  • zakaz wstępu do Sejmu bezpodstawnie ograniczył prawo Drozdów do informacji publicznej, którego elementem jest prawo wstępu na posiedzenia organów kolegialnych.

„Rola obywatela nie kończy się z chwilą oddania głosów w wyborach i wyłonienia organu z tych wyborów pochodzącego, jak Sejm, Senat, samorząd terytorialny” – uzasadniają w piśmie adwokaci Małgorzata Mączka- Pacholak i Paweł Osik. I dodają, że

zgodnie z art. 61 Konstytucji obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej – obejmujące także udział w posiedzeniach kolegialnych organów władzy (jak np. Sejm).

Prawnicy piszą również, że przepisy porządkowe, wydawane na podstawie Regulaminu Sejmu – takie jak zarządzenie marszałka dotyczące wejść na teren Sejmu – „nie mogą stanowić podstawy prawnej do ograniczania w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności jednostki, w tym prawa do informacji publicznej.” A

Regulamin Sejmu i ustawa o BOR, które były podstawą zarządzenia marszałka, „nie dają (mu) uprawnienia do wprowadzenia regulacji organiczającej lub wyłączającej komukolwiek możliwość wstępu na teren Sejmu”.

Na koniec kancelaria podnosi, że paragraf 21 zarządzenia marszałka, na który powołuje się w wydanych zakazach Straż Marszałkowska, nie spełnia konstytucyjnej zasady poprawnej legislacji. Zgodnie z tą zasadą organy władzy mają obowiązek formułować przepisy „w sposób jasny, poprawny i precyzyjny”.

Zarządzenie marszałka nie określa zaś minimalnego i maksymalnego czasu zakazu wstępu do Sejmu ani katalogu zachowań, które mogą być podstawą nałożenia zakazu „co pozwala na zupełną dowolność Komendanta Straży Marszałkowskiej w tym zakresie”.

Na rozstrzygnięcie spraw Drozdów czekają także inni Obywatele RP – którzy zostali objęci zakazami wstępu do Sejmu. Jeśli skargi do sądu okażą się skuteczne, także zamierzają się odwoływać od decyzji Straży Marszałkowskiej.


Wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Dziennikarka „Polityki” (2000–13), krótko „GW”, a od wiosny 2016 roku - OKO.press. Dziennikarka Roku Grand Press 2016. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne, Nagrody Radia Zet im. A. Woyciechowskiego, Nagrody im. Dariusza Fikusa, kilku nagród i wyróżnień SDP (przed jego przejęciem przez dziennikarzy "niepokornych"). Bałucki charakter.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!