0:00
0:00

0:00

Obradując 1 lipca 2019 Komitet Społeczny "Wspieram nauczycieli", który 11 kwietnia zainicjował obywatelską zbiórkę dla strajkujących pracowników oświaty, stanął w trudnej sytuacji. Udało się zebrać wielką sumę 8 mln 605 tys. 911 zł, ale wobec - generalnie - słabego wsparcia ze strony samorządów w dramatycznej sytuacji znalazły się dziesiątki tysięcy strajkujących nauczycieli, zwłaszcza nauczycielskich małżeństw i samotnych matek-nauczycielek, które żyją na styk od pensji do pensji. Dostaliśmy ponad 32 tys. zweryfikowanych zgłoszeń.

Jak podzielić 8,6 mln zł między 32 tys. potrzebujących?

Gdyby dzielić po równo na wszystkich, wypadłoby po 270 zł na osobę. Regulamin_Społecznego Funduszu Strajkowego wymieniał kwotę „maksymalnie 500 zł”, ale zdecydowaliśmy, że będziemy przyznawać po 500 zł. I zastosujemy zasadę według potrzeb, czyli wypłacając najpierw tym osobom, których dochód w rodzinie brutto (deklarowany z zgłoszeniu) jest najniższy - poniżej 1000 zł. Potem dostaną następne grupy z dochodem na osobę 1500 zł, 1800 zł itd. dopóki starczy pieniędzy.

Pierwsze przelewy zostaną wysłane 8 lipca.

Jak informował OKO.press szef ZNP Sławomir Broniarz, związek szukał możliwych wszelkich i oszczędności w budżecie centralnym i w strukturach terenowych. „Oglądamy każdą złotówkę trzy razy zanim wydamy na inne cele. Przesuwając środki udało się powiększyć fundusz strajkowy do ok. 4,5 mln i tyle przeznaczymy na zasiłki strajkowe”.

Oznacza to, że łączne wsparcie strajkujących wyniosło 13,1 mln zł.

Oświadczenie Społecznego Komitetu Wspieram Nauczycieli

1 lipca 2019

1. Napłynęło ponad 30 tys. wniosków z prośbą o pomoc materialną w związku z utraconymi dochodami z powodu uczestnictwa w kwietniowym strajku. Komitet dziękuje nauczycielkom i nauczycielom za okazane zaufanie.

2. Na koncie „Wspieram nauczycieli” zebraliśmy 8 605 911 zł (stan na 1 lipca 2019). Jest to dowód na ogromny obywatelski odruch solidarności i uznania dla pracy polskich szkół, tym ważniejszy, że nastroje wśród nauczycieli i nauczycielek nie są teraz najlepsze. Apelujemy do nauczycieli i nauczycielek, by podniesieni na duchu nie rezygnowali pochopnie z powołania, jakim jest praca z dziećmi i młodzieżą.

3. Komitet zdecydował, że kwota wypłacana nauczycielom wyniesie 500 zł (brutto).

4. Zgodnie z regulaminem pomoc otrzymają nauczyciele i nauczycielki, a także inne osoby zatrudnione w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, które:

  • brały udział w kwietniowym strajku przez minimum 9 dni;
  • w dniu przystąpienia do strajku nie były członkami związku zawodowego;
  • są w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Przyjęliśmy, że będziemy wypłacać zaczynając od tych, którzy mają najmniejsze dochody.

5. Pierwsze wypłaty dla nauczycieli i nauczycielek i innych pracowników oświaty, którzy mają dochody poniżej 1000 zł brutto na osobę w rodzinie rozpoczną się 8 lipca 2019 r. Kolejno pieniądze dostaną osoby z dochodem do 1500 zł, 2000 zł itd. dopóki starczy pieniędzy.

6. Społeczny Komitet apeluje o kolejne wpłaty na konto funduszu strajkowego: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877.

7. Zbiórka i akcja pomocy dla nauczycieli będzie trwała także jesienią. Komitet deklaruje, że na miarę swoich sił i środków będzie wspierał walkę nauczycieli o godne zarobki i lepszą edukację.

8. Komitet raz jeszcze wyraża podziękowanie Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, który wykonał ogromną pracę organizacyjną przy obsłudze akcji społecznej pomocy nauczycielom i nauczycielkom. Jest to tym bardziej godne podkreślenia, że pomoc nie obejmuje członków Związku.

Społeczny Komitet „Wspieram Nauczycieli”: dr Henryka Bochniarz, Halina Bortnowska, prof. Jerzy Bralczyk, Wojciech Chmielarz, prof. Andrzej Friszke, Sylwia Gregorczyk-Abram, Zbigniew Hołdys, Szymon Hołownia, prof. Maria Janion, Joanna Kos-Krauze, Czesław Mozil, prof. Lech Mankiewicz, Wojciech Maziarski, Katarzyna Nowak-Zawadzka (Nauczyciel Roku 2015), Piotr Pacewicz, Paweł Pawlikowski, Maria Sadowska, Małgorzata Saramonowicz, Andrzej Saramonowicz, Krystyna Starczewska, prof. Adam Strzembosz, Monika Strzępka, Olga Tokarczuk, Wanda Traczyk-Stawska, prof. Łukasz Turski, Marcin Wicha, Vienio, Jacek Żakowski.

Odezwa Komitetu Społecznego „Wspieram obywateli” [przypominamy]

„Stajemy po stronie nauczycieli z wdzięczności za to, że codziennie wspierają nasze dzieci i wnuki. Teraz to oni potrzebują naszego wsparcia.

Strajkujący nauczyciele i nauczycielki, a także inni pracownicy szkół i przedszkoli, walcząc o godne wynagrodzenia zabiegają o edukację na miarę potrzeb XXI wieku. To nasza wspólna odpowiedzialność, by zarobki pozwalały im na porządną pracę bez gorączkowego rozglądania się za dodatkowymi źródłami dochodu. By nie odchodzili ze szkół, by czuli się docenieni, by mogli polecać ten piękny zawód wszystkim.

Dlatego wyrażamy solidarność ze strajkującymi nauczycielami także w imię najlepiej pojętego patriotyzmu – troski o przyszłość Polski.

Ten strajk jest lekcją wychowania obywatelskiego nie tylko dla uczniów, ale i dla nas wszystkich. Jest też lekcją solidarności, której wspaniałą tradycją Polska może się chlubić.

Strajkujący ponoszą nie tylko koszt moralny strajku, ale też koszty materialne. Ogłaszając zbiórkę chcemy wspomóc tych, którzy uczestnicząc w proteście znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji. Dla których strata nauczycielskich zarobków za czas strajku oznacza katastrofę finansów rodzinnych.

Jako społeczny komitet wsparcia nauczycielskiego strajku zadbamy, by pieniądze ze zbiórki zostały przekazane tym najbardziej potrzebującym.

Okażmy im pomoc, solidarność, wsparcie i życzliwość. A także wdzięczność, że walczą o lepszą szkołę dla naszych dzieci i wnuków i o lepszą Polskę dla nas wszystkich”.

Warszawa, 11 kwietnia 2019

;

Udostępnij:

Piotr Pacewicz

Naczelny OKO.press. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze