Oko za oko. Parlament Izraela chce uznać ustawę o IPN za zaprzeczanie Zagładzie
kfkf

Oko za oko. Parlament Izraela chce uznać ustawę o IPN za zaprzeczanie Zagładzie