ONZ sprawdzi, czy Polska przestrzega Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Lista braków jest długa
Adam Bodnar
fot. Malgorzata Kujawka / Agencja Gazeta

ONZ sprawdzi, czy Polska przestrzega Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Lista braków jest długa