Ordo Iuris instruuje prokuratorów, jak rozpoznać "nakłanianie do aborcji"
ordo_iurisJ--Kwasniewski-i-A--Stepkowski

Ordo Iuris instruuje prokuratorów, jak rozpoznać „nakłanianie do aborcji”