0:00
0:00

0:00

W tym tygodniu w swim przemówieniu Mózg Państwa omawia Brexit oraz powstanie Agencji Nieruchomości OKO.press. Mózg Państwa deklaruje chęć zakupu wyjątkowo atrakcyjne wycenionej w oświadczeniu majątkowym nieruchomości wicepremiera Piotra Glińskiego.

"Orędzia mózgu państwa" słuchaj w poniedziałki po 15 w Radiu TOK FM w audycji Piotra Najsztuba "Prawda nas zaboli".

Konstytucja (niewydrukowana) o Instytucji Mózgu Państwa:

Art. 1 § 1

Mózg Państwa to organ władz umysłowych niezależny od nikogo, podlegający tylko, w trybie administracyjnym, wahaniom nastroju.

Art. 2 § 1

Mózg Państwa jest organem niewybieralnym w wyborach powszechnych i suwerennym w wyborach własnych. Za swoje wybory ponosi konsekwencje po upływie kadencji, a o jej wygaśnięciu decyduje sam, zgodnie z niewydrukowaną instrukcją obsługi Mózgu Państwa.

Art. 3 § 1

Organy państwa mają obowiązek. Obywatele mają przyjemność. Mózg Państwa ma zaszczyt sam pisać swoje orędzia, wypełniając mandat i sam naliczając sobie punkty karne.

Art. 4 § 1

W swoim działaniu Mózg Państwa kieruje się dobrem państwa, tak jak tylko on je rozumie, co może niekiedy stać w sprzeczności z dobrem takim, jakie wskazują władza ustawodawcza i wykonawcza. Przy czym sprzeczność ta niniejszym zostaje uznana za twórczą.

Art. 5 § 1

Uroczystości związane z podziękowaniami za wytężoną pracę Mózgu Państwa ustala się na 18 marca każdego roku, podczas Światowych Dni Mózgu.

Art. Ostatni

Władza w postaci Mózgu Państwa nie zwalnia nikogo z obywateli Polski z używania własnego.

;

Komentarze