Organizacje pozarządowe Rady Europy kategorycznie o Lex Czarnek. NIE dla upolityczniania szkół!
EUSA

Organizacje pozarządowe Rady Europy kategorycznie o Lex Czarnek. NIE dla upolityczniania szkół!